Kropskultur

Kropskultur

I kropskultur skal vi se nærmere på kroppens rolle og betydning i samfundet. Vi skal analysere og diskutere forskellige aspekter af kroppen og forsøge at blive klogere på spørgsmålet om, hvem der har retten til at bestemme over kroppen: Er det individet, eller er det samfundet?
Vi skal dykke ned i nutidens kropskultur, se nærmere på hvordan kroppen i dag er endt med at blive et dominerende statussymbol og en kilde til personlig identitet, og så skal vi se tilbage med et historisk blik på, hvordan kroppens rolle har ændret sig over årene.

Faget kombinerer elementer fra forskellige fagområder som sociologi, biologi, filosofi og etik for med et bredt perspektiv at kunne undersøge en række relevante nutidige problemstillinger, der relaterer sig til kroppen i dagens samfund.

Vi skal se nærmere på emner som sociale medier, der fylder utrolig meget i mange, især unges, liv. De sociale medier er blevet en integreret del af vores samfund og har fået stor betydning for vores opfattelse af kroppen. I faget skal vi blandt andet dykke ned i, hvordan sociale medier påvirker det generelle kropsbillede, men også vores selvopfattelse og selvværd, og diskutere både de positive og negative konsekvenser. Vi skal undersøge kropsudsmykning og kropsmodifikationer i forskellige kulturer og se nærmere på, hvordan skønhed opfattes forskelligt alt afhængig af, hvor vi befinder os i verden.
Et andet tema, vi vil dykke ned i, er genteknologi. Vi skal undersøge de nyeste former for genteknologi og diskutere etiske spørgsmål som: bør vi overhovedet anvende genteknologi til forbedringer af mennesker, eller bør det kun anvendes mod sygdom? Ser vi mod en fremtid, hvor designerbørn bliver normalen, og ønsker vi overhovedet, at dette bliver muligt?

Herudover vil vi se nærmere på emner som organdonation og overvågningssamfundet, der kan være med til at besvare det store filosofiske spørgsmål omkring, om det er individet eller samfundet, der har retten til at bestemme over kroppen. I Spanien og flere andre lande fødes man som organdonor, mens man i Danmark aktivt skal melde sig til det. Vidner det om to forskellige syn på, om det som udgangspunkt er individet eller samfundet, der har retten til kroppen? Og i hvor høj grad har samfundet ret til at overvåge dets borgere, og hvilke konflikter kan det skabe omkring privatlivets fred og individets rettigheder?

Gennem oplæg, gruppearbejde, fremlæggelser, artikler, bøger, dokumentarer og podcast skal vi øve os i at tænke kritisk, reflektere og debattere om diverse emner inden for kropskultur. Men vi skal også bruge tid på at finde ind til hvad vores egne holdninger er, og øve os i at argumentere både for og imod hvad vi selv mener.