Antropologi og sociologi

Antropologi og sociologi

Hvad er et menneske? Hvorfor danser vi om et grantræ den 24. december? Hvorfor holder mennesker fester? Hvorfor giver vi hinanden gaver? Hvorfor har vi forskellig smag med hensyn til hvad der er god musik, film og kunst?

Antropologi betyder læren om mennesket, og sociologi betyder læren om det sociale liv. I dette fag bliver vi sammen klogere på, hvad et menneske er, og hvordan mennesker agerer i sociale sammenhænge. Vi vil med et åbent sind prøve at forstå, hvorfor mennesker lever og handler som de gør, både globalt, i Danmark samt på vores egen højskole. Ved at undersøge adfærd og normer vil vi fordomsfrit forsøge at forstå andre kulturer og samtidig se vores egen kultur udefra.

På faget kan vi bl.a. komme ind på:

  • Pierre Bourdieus tanker om kulturel kapital, habitus, køn, magt og symbolsk vold. Vi undersøger, i hvor høj grad vores sociale baggrund er afgørende for, hvilke uddannelser og karrierer vi vælger.
  • Ritualer, fester og ceremonier. Hvorfor tager vi sjove hatte på til nytårsaften og danser lanciers til gallafester? Hvorfor klæder vi os nogle gang ud i skørt tøj, mens vi andre gange har meget fint tøj på?
  • Hvordan forstår vi verden via de kategorier, samfundet giver os? Og hvad sker der, hvis vores forståelse af verden ikke længere passer? Hvorfor synes vi, det er mærkeligt at spise vores eget spyt, og er konfirmander egentlig børn eller voksne?
  • Michel Foucaults tanker om magt, opdeling, videnskab, overvågning og diskurs. Er det modernes samfunds fængselsstraffe virkelig mere humane end fortidens straffe?
  • Gavegivning. Hvorfor giver vi hinanden gaver, og forventer vi at få en gave igen den anden vej? Hvorfor er der nogle gange svært at finde den rigtige gave, og hvad sker der, hvis man får en gave, som man ikke ønsker? Er sugerdating en form for prostitution? Antropologer, sociologer og filosoffer som Marcel Mauss, Jean-Poul Sartre, Pierre Bourdieu og Jaques Derrida giver alle deres bud på, hvorfor gavegivning er et vigtigt socialt fænomen.
  • Køn, krop og seksualitet. Hvordan er samfundets normer og diskurser afgørende for, hvordan vi forstår os selv og hinanden?

Faget kan ses som et supplement til de studieforberedende linjer, hvor man her får en større forståelse af mennesket. Hvordan kan man bedre interagere med mennesker og forstå deres bevæggrunde og strategier?

Vi vil på faget lære om forskellige teorier om mennesket og det sociale, vi vil også læse små tekststykker, og så vil vi spille forskellige små spil og lege nogle lege, hvor vi afprøver de forskellige antropologiske og sociologiske tanker i praksis.