Religion

Religion & Politik

Faget indledes normalt med en kort indføring i de grundlæggende principper, centrale begreber og tematikker indenfor de store hovedreligioner. Derefter lægges vægten på religionernes politiske, sociale og kulturelle virkning op igennem historien. Dette sker gennem tekstlæsning og oplæg.

Hvilke politiske nedslag har f.eks. jødedommen haft? Palæstinakonflikten ville være utænkelig uden at tænke jødedommens religiøst betingede krav på Israel med. På tilsvarende vis kan islams selvforståelse heller ikke tænkes bort fra konflikten. Ser vi på kristendommen, kan man f.eks. nævne udviklingen af kapitalisme i det nordlige Europa som en udvikling, der er uløseligt forbundet med kristendom. Det samme gælder kvindefrigørelse og menneskerettighederne.

Religionerne har haft en voldsom indflydelse på det moderne menneskes selvforståelse, også selvom man ikke opfatter sig selv som religiøs. Helt op til i dag definerer vi os ud fra religiøse værdier, traditioner og begreber. Derfor flettes religion også med den filosofiske diskurs, og har som sådan stadig stor betydning for det moderne menneske.

Faget indebærer historiske, filosofiske og politiske aspekter op gennem historien, samt en analyse og bearbejdning af religionernes nutidige betydning for den politiske og sociale udvikling. Disse aspekter behandles primært gennem aktiv elevdeltagelse i form af oplæg og diskussion af nutidige problemstillinger.

Kalender

  1. Åbent Hus på Rønde Højskole den 2. august

    august 2 - 17:00 - 18:30
  2. Åbent Hus på Rønde Højskole den 9. august

    august 9 - 17:00 - 19:00
  3. Åbent Hus på Rønde Højskole den 26. august

    august 26 - 17:00 - 19:00