Filosofi

Filosofi

I Filosofi får du mulighed for at udforske nogle af de dybe spørgsmål om menneskets natur og eksistens. Hvad vil det sige at være menneske? Er der en universel mening med livet, eller bør vi skabe vores egen mening? Hvorfor er vi her overhovedet? Har mennesket en fri vilje? Hvad er frihed? Vi udforsker forskellige måder at forstå virkeligheden på og åbner op for spørgsmål og emner, der vil få dig til at reflektere over den verden, der omgiver dig. For at svare på de spørgsmål vil vi hente hjælp hos de store filosoffer gennem tiden.

 • Vi møder den danske filosof Søren Kierkegaard og diskuterer hans tanker om det absurde og religiøsitet. Er du mest en æstetiker eller etiker?
 • Vi tager kampen op med den tyske filosof Friedrich Nietzsche og kigger på slavemoral og overmennesker.
 • Vi undersøger den totale frihed med den franske filosof Jean-Paul Sartre. Hvorfor er ’Intet’ og ’Ond tro’ centralt for menneskets eksistens?
 • Vi går i dialog med den antikke, græske filosof Platon og spørger til, hvilke konsekvenser det har, hvis idéerne og sjælen virkelig er evige.

Hvad er et filosofisk spørgsmål? Det er alle de spørgsmål, som er meningsfulde at drøfte, selvom der ikke er noget endegyldigt svar.

På faget kan vi blandet andet fundere over spørgsmål som:

 • Hvad er ondskab? Er vi alle onde, og findes der forskellige typer af ondskab?
 • Kan vi begrunde politiske holdninger med filosofi? Hvilke filosofiske argumenter kan begrunde kapitalismen? Hvilke filosofiske argumenter kan begrunde socialismen?
 • Hvad er sand viden? Hvordan kan vi stole på videnskabelige argumenter?
 • Hvordan kan man argumentere på en valid måde?
 • Hvad er forskellen på dig og et kålhoved?
 • Kan filosofi begrunde religion, eller er religion det modsatte af filosofi?
 • Har du selv ansvaret for dit eget liv? Eller skyldes dit liv primært omstændigheder, som du ikke har indflydelse på?

Vi læser små tekstuddrag af filosoffernes egne tekster, og vi vil debattere med hinanden. Men nogle gange vil vi også undersøge filosofien på helt andre måder. Vi kan fx spille spil for at tilegne os de filosofiske perspektiver i spilteorien ”fangernes dilemma” eller vi kan dele en slikpose ud fra en diskussion om, hvad der er den mest retfærdige fordeling af slik. Vi kan også klæde os ud i toga og defilere rundt uden for i filosofiske diskussioner eller drøfte livets store spørgsmål liggende på sofaer til et symposium.

Det kræver ingen særlige forudsætning for at være med. Alle er velkommen, blot du har en nysgerrighed og lyst til at forundres.