Filosofi

Filosofi

Går du og tænker på, hvad et menneske egentlig er? Og spekulerer du på, hvorfor vi er her? Eller tænker du nogensinde på, om mennesket er frit? Og måske også på hvad frihed er for noget? Så skal du vælge filosofi på Rønde Højskole.

I filosofi beskæftiger vi os med spørgsmål, der angår os alle, men som kan være svære at give et entydigt svar på. Vi arbejder med forskellige måder at forstå virkeligheden på, og vi åbner op for spørgsmål og emner, som forhåbentlig også får dig til at reflektere over den verden, der omgiver dig. Vi arbejder med de store filosoffer som f.eks. Platon, Kierkegaard, Nietzsche og Sartre, men mest af alt tager vi afsæt i forskellige emner og temaer. Vi vil f.eks. diskutere og forsøge at forstå, hvad ondskab er og hvor ondskaben kommer fra? Og hvordan kan vi forstå fænomenet køn, og hvad gør forestillinger om kønnene ved os? Vi kommer til at dykke ned i emner som kunst, kærlighed og sprog, og så tilpasser vi faget, så vi kommer til at arbejde med de spørgsmål, der optager dig netop nu.

Vi læser også udfordrende tekster af filosofferne selv og supplerer disse med baggrundstekster, film, musik og lignende, så vi får så mange perspektiver på emnet som muligt. Du bliver udfordret i diskussioner med de andre på holdet og kommer også til at holde oplæg og lave forskellige øvelser.

Vælger du filosofifaget, bliver du bedre til at reflektere og analysere, og forhåbentlig bliver du også lidt klogere på dig selv.