Psykologi & Pædagogik

Psykologi & Pædagogik er linjefaget for dig, som gerne vil bruge dig selv til at gøre en forskel for andre mennesker. Måske overvejer du at blive psykolog, pædagog, lærer eller socialrådgiver, eller måske er du nysgerrig på andre studier som f.eks. sociologi eller antropologi, som sætter menneskers trivsel og fællesskaber i centrum.

I filmen her fortæller linjefagslærer Pia om mere om Psykologi & Pædagogik:

Psykologi & Pædagogik sætter mennesker i centrum

Alle mennesker, voksne som børn, oplever udfordringer i deres liv. Det kan være i skolen, i hjemmet eller på arbejdspladsen eller i tilværelsen generelt. Fælles for disse udfordringer er, at de ofte kan lindres eller afhjælpes med den rette professionelle hjælp og støtte.

Sammen med de andre elever og lærerne på linjefaget Psykologi & Pædagogik går du i løbet af højskoleopholdet på opdagelse i, hvordan vi mennesker bliver til dem, vi er, og ikke mindst hvordan vi kan skabe forandring for os selv og for andre.

Hvad er et højskoleophold?

Faglig udvikling og personlig indsigt

Som elev på Psykologi & Pædagogik udvikler du både din personlige og faglige tilgang til dig selv og andre mennesker i takt med, at du opnår fortrolighed med forskellige psykologiske og pædagogiske temaer. For eksempel lærer du om anerkendende pædagogik og narrativ metode, hvor du får erfaring med at gennemføre udviklingsforløb for både børn og voksne. Du får også erfaring med anerkendte metoder til at iagttage og tolke sociale interaktioner, hvilket er helt centralt i arbejdet med mennesker.

Viden om psykologiske og pædagogiske emner

Linjefaget lægger også op til diskussion af en række vigtige begreber, som har både psykologisk og pædagogisk interesse. Det kunne f.eks. være:

 • Personlighed & identitet. Personlighedstyper, følelser, motivation, narrativ metode, livsstadier, ledelsesteori
 • Menneskets udvikling og tilknytning. Trivsel, omsorgssvigt, spejling, arv og miljø, omsorgssvigt, traumer, samfundets udsatte, leg og motorik
 • Det sociale menneske og gruppen. Relationer, barndom, opdragelse og dannelse, ensomhed, anerkendende teori og metode, handicap, fordomme
 • Kognition, hjernen og indlæring. Hjernens opbygning, spejling og empati, læringsteori, didaktik, formidling, æstetiske læreprocesser, mentalisering
 • Psykisk sygdom. Historien, diagnoser, terapiformer

Tæt på mennesker i virkeligheden

På Psykologi & Pædagogik insisterer vi på også at møde mennesker i den virkelige verden. Derfor samarbejder vi med institutioner og fagpersoner, som til dagligt arbejder med psykologiske og pædagogiske udfordringer med forskellige perspektiver. Det fortæller linjefagslærer Sofie Bay om i filmen her:

Det personlige og faglige læringsrum

På Psykologi & Pædagogik bevæger du dig sammen med de andre elever på linjen ind på en øveplads, hvor du kan høste et utal af erfaringer ved at sætte dig selv i spil. Når man arbejder med andre menneskers udvikling, er det nemlig et godt udgangspunkt at have selvindsigt og selv have oplevet både forandringernes besværligheder og muligheder.

Derfor er det vigtigt, at vi har et et trygt og tillidsfuldt læringsrum, hvor du får plads til at øve dig og blive klogere på dig selv. Ofte iscenesætter vi øvelser, interviews, rollespil eller lege. Her er det tilladt at afprøve nye redskaber og metoder og lave fejl, mens det står på. Det er udfordrende, forandrende, lærerigt og sjovt.

Inspiration til studievalg – og kvote 2

Måske bruger du dit højskoleophold til at blive klogere på dine muligheder for at komme til at arbejde med mennesker. Og måske er du også ude for at samle erfaringer til at søge optagelse på drømmeuddannelsen via kvote 2. Med oplevelserne både fra linjefaget Psykologi & Pædagogik og fra højskoleopholdet som helhed, er du klædt godt på til at træffe et godt studievalg og til at skrive en god ansøgning eller gå til optagelsesprøve.

Kombinér med andre højskolefag

Ved siden af linjefaget Psykologi & Pædagogik kan du også vælge en masse andre fag:

Se alle valgfag og skemaet her

 • Grøn hverdag

  valgfag på højskole naturen kalder
 • Brætspil

  valgfag på højskole brætspil
 • Glas

  valgfag på højskole glas
 • Folkesundhed

  valgfag på højskole folkesundhed
 • Filosofi

  valgfag på højskole filosofi
 • Etik & eksistens

  valgfag på højskole etik og eksistens
 • Escaperoom

  valgfag på højskole escaperoom
 • Band

  valgfag på højskole band
 • Billedværksted

  valgfag på højskole billedværksted

Vil du vide mere?

Undervisere

Sofie BaySofie Bay

Uddannet psykolog fra Aarhus Universitet. Underviser i linjefaget Psykologi & Pædagogik samt valgfagene psykologi og løb.

Pia Kierkegaard

Uddannet i kommunikation fra Aalborg universitet. Underviser i linjefaget Psykologi & Pædagogik samt valgfagene, yoga & mindfulness og børn & billeder.

Vil du vide mere?

Vi samarbejder med:

Hospice Djursland
Aarhus Universitet logo
Syddjurs Kommune Rønde Plejecenter
Kom til åbent hus

Åbent hus

21. marts