Psykiatri som valgfag på rønde højskole

Psykologi & Psykiatri

I psykologi og psykiatri arbejder vi både med diagnoser og almindelige menneskelige kvaler – for hvornår er man psykisk syg og hvornår er man blot et menneske med ondt i livet? Vi skal blive klogere på det danske diagnose-system og kigge på den nye forskning indenfor psykisk sygdom. Når sorg eksempelvis bliver en diagnose i Danmark, hvad ligger på bag, og er det hensigtsmæssigt at gøre sorg til en diagnose?
Vi kigger på psykiatriens opbygning og får overblik over både den psykisk syge og pårørendes muligheder. Vi skal indføres i forskellige behandlingsmetoder – hvad virker, når vi for eksempel rammes af angst, og hvad ved man om behandling med mindfulness? Vi skal også beskæftige os med nyere behandlingsformer, som for eksempel behandling med virtual reality.

Vi skal kigge på samspillet mellem krop og hjerne, herunder særligt placeboforskningen, som peger på, at vores tro og forventning til behandlingen, har meget stor betydning for udfaldet.
Ydermere skal få også diskutere vilkårene for psykisk syge og deres familier i Danmark. Er vores system tilstrækkeligt eller er der brug for at tænke anderledes i forhold til at sikre, at flest mulige overkommer psykiske lidelser.

Alle kan være med i psykologi og psykiatri – særligt er faget et godt supplement til linjefagene sygepleje & medicin samt psykologi & pædagogik, men elever fra højskolens andre linjefag er også yderst velkomne!