Robot i science and technology

Programmering

Introduktion til programmering

Programmering giver dig en basisintroduktion til computerprogrammering via programmeringssproget Java.

Vi er omgivet af teknologi, der er programmeret, og teknologien påvirker vores liv mere og mere. Få styrket din forståelse af, hvad programmering er, dens muligheder og ikke mindst begrænsninger.

Vi vil blandt andet afmystificere teknologi og tydeliggøre, at der ligger værdiladede valg bag enhver programmering.

Moral og etik i programmering

Du kommer også til at beskæftige dig med etiske og demokratiske problemstillinger, f.eks. teknologiens mulighed for overvågning, robotters anvendelse inden for sundhedssektoren etc. Programmering er ikke neutralt. Der ligger altid en moralsk, politisk og demokratisk position bag al programmering Så ud over at lære at programmere, skal du også diskutere etiske dilemmaer.

Robotter

Du kommer til at træne din kreativitet og evne til at løse logiske problemstillinger. Gennem praktiske øvelser udfordres du til at tænke kreativt, selvstændigt og logisk. Vi kobler programmeringen til Lego Mindstorm robotteknologi for derigennem at konkretisere programmeringen og tydeliggøre de valg, du som programmør skal træffe. Med robotterne som medium stilles du overfor opgaver, der allerede er til diskussion i dag.

Støvsugerrobotten er f.eks. forholdsvis enkel at programmere, men anvendelsen af den er kompliceret. I hvor høj grad skal plejehjemsbeboere indrette deres værelser efter robottens behov? Skal samfundet forlange, at arvemøbler, der ikke er designet til det, må vige til fordel for Ikeamøbler? En anden opgave kunne være at programmere en robotbil. Vanskelig at programmere og dertil en meget kompliceret juridisk problemstilling.