Programmering

Som mennesker i det 21-ende århundrede er vi konstant omgivet software og hardware, som andre mennesker har programmeret. Det findes i naturligvis i telefoner og computere men også i biler, døre, fjernsyn, køleskabe, musikanlæg, butikker, institutioner; ja, det er der faktisk overalt og hjælper os i mange af vores dagligdagsopgaver.

I valgfaget programmering introducerer vi dig til computerprogrammering via programmeringssproget Java. Når du lærer lave basal programmering, styrker du din forståelse af, hvad programmering egentlig er, og du bliver klogere både på de muligheder og begrænsninger, der knytter sig til at vi lader computerńe gøre arbejdet for os.

Vi vil også forsøge at afmystificere teknologi og tydeliggøre, at der ligger værdiladede valg bag enhver programmering. Fx kommer du også til at beskæftige dig med etiske og demokratiske problemstillinger, f.eks. teknologiens mulighed for overvågning, robotters anvendelse inden for sundhedssektoren etc. Programmering er ikke neutralt. Der ligger altid en moralsk, politisk og demokratisk position bag al programmering Så ud over at lære at programmere, skal du også diskutere etiske dilemmaer.

I porgrammering kommer du også til at træne din kreativitet og evne til at løse logiske problemstillinger. Gennem praktiske øvelser får du brug for at tænke kreativt, selvstændigt og logisk. Blandt andet kobler vi programmeringen til robotteknologi. Lego Mindstorm giver os et konkret billede på de fysiske konsekvenser af de valg, du som programmør skal træffe. Med robotterne som medium stilles du overfor opgaver, der allerede er til diskussion i samfundet i dag.

Kalender

  1. Åbent Hus på Rønde Højskole den 2. august

    august 2 - 17:00 - 18:30
  2. Åbent Hus på Rønde Højskole den 9. august

    august 9 - 17:00 - 19:00
  3. Åbent Hus på Rønde Højskole den 26. august

    august 26 - 17:00 - 19:00