Programmering

Programmering giver eleverne en basisintroduktion til computerprogrammering via programmeringssproget Java.
Vi er omgivet af teknologi, der er programmeret, og teknologien påvirker vores liv mere og mere. Få styrket din forståelse af, hvad programmering er, dens muligheder og ikke mindst begrænsninger.
Vi vil blandt andet afmystificere teknologi og tydeliggøre, at der ligger værdiladede valg bag enhver programmering.

Der stilles opgaver, som indeholder etiske og demokratiske problemstillinger, f.eks. teknologiens mulighed for overvågning, robotters anvendelse indenfor sundhedssektoren etc. Med udgangspunkt i disse opgaver diskuteres moralske, politiske og demokratiske positioner.

Formålet med faget

Faget tager sit udgangspunkt i elevernes egen kreativitet og evne til at løse logiskeproblemstillinger. Gennem praktiske øvelser opmuntres eleverne til at tænke kreativt, selvstændigt og logisk. Programmeringen kobles til Lego Mindstorm robotteknologi for derigennem at konkretisere programmeringen og tydeliggøre de valg, som programmøren skal træffe. Med robotterne som medium stilles eleverne overfor opgaver, der allerede er til diskussion i dag.

Støvsugerrobotten er f.eks. forholdsvis enkel at programmere, men anvendelsen af den er kompliceret. I hvor høj grad skal plejehjemsbeboere indrette deres værelser efter robottens behov? Skal samfundet forlange, at arvemøbler, der ikke er designet til det, må vige til fordel for Ikeamøbler? En anden opgave kunne være at programmere en robotbil. Vanskelig at programmere og dertil en meget kompliceret juridisk problemstilling.

I faget diskuterer og forholder vi os til de etiske, politiske, demokratiske og sociale valg, som foretages gennem programmering.

Kalender

  1. Online informationsmøde den 18. maj

    maj 18 - 17:30 - 19:00
  2. Online informationsmøde den 8. juni

    juni 8 - 17:30 - 19:00