Programmering

Programmering giver eleverne en basis introduktion til computerprogrammering via programmeringssproget Java.
Vi er omgivet af teknologi, der er programmeret, og teknologien
påvirker vores liv mere og mere. Få styrket din forståelse af hvad programmering er, dens muligheder og ikke mindst begrænsninger.
Vi vil blandt andet afmystificere teknologi, og tydeliggøre at der ligger værdiladede valg bag enhver programmering.

Der stilles opgaver, som indeholder etiske og demokratiske
problemstillinger f.eks. teknologiens mulighed for overvågning, robotters anvendelse indenfor sundhedssektoren etc.
Med udgangspunkt i disse opgaver diskuteres moralske, politiske og
demokratiske positioner.

Formålet med faget

Faget tager sit udgangspunkt i elevernes egen kreativitet og evne til at løse logiskeproblemstillinger. Gennem praktiske øvelser opmuntres eleverne til at tænke kreativt, selvstændigt og logisk. Programmeringen kobles til Lego Mindstorm robotteknologi for derigennem at konkretisere programmeringen og tydeliggøre de
valg, som programmøren skal træffe. Med robotterne som medium stilles eleverne overfor opgaver, der allerede er til diskussion i dag.

Støvsugerrobotten er f.eks. forholdsvis enkel at programmere, men anvendelsen af den er kompliceret. I hvor høj grad skal plejehjemsbeboere indrette deres værelser efter robottens behov? Skal samfundet forlange at arvemøbler, der ikke er designet til må vige til fordel for Ikea – møbler? En anden opgave kunne være at programmere en robotbil. Vanskelig at programmere og dertil en
meget kompliceret juridisk problemstilling.

I faget diskuterer og forholder vi os til
de etiske, politiske, demokratiske og sociale valg,
som foretages gennem programmering..

Kalender

  1. Åbent hus den 23. november

    november 23 - 10:00 - 15:00
  2. Åbent hus den 16. december

    december 16 - 17:30 - 20:00