Robot i science and technology

Programmering

Programmering giver dig en basisintroduktion til computerprogrammering via programmeringssproget Java.

Vi er omgivet af teknologi, der er programmeret, og teknologien påvirker vores liv mere og mere. Faget vil fokusere på at styrke din forståelse af, hvad programmering er, dens muligheder og ikke mindst begrænsninger. Vi vil blandt andet afmystificere teknologi og tydeliggøre, at der ligger værdiladede valg bag enhver programmering.

Basisprogrammering

Der kræves intet forudgående kendskab til programmering, da vi begynder helt fra bar bund. Hvad er en variabel? Hvordan bruges den i et program? Hvad er forskellen på et array og en vector? Og hvad er et array i første omgang? Hvordan alaver jeget program, der genererer tilfældige tal, som brugeren skal gætte?

Vi begynder helt småt og arbejder os langsomt frem til mere komplekse programmer, såsom simple spil, lommeregnere, falske terninger og meget mere.

Programmeringssproget Java er et enkelt og nemt sprog, der er meget velegnet til basisprogrammering. For programmering handler i høj grad om at lære et nyt sprog, og når du har lært Java-sproget, kan du selv begynde at programmere komplekse og sjove programmer.

Moral og etik i programmering

Du kommer også til at beskæftige dig med etiske og demokratiske problemstillinger, f.eks. teknologiens mulighed for overvågning og robotters anvendelse inden for sundhedssektoren. Programmering er ikke neutralt. Der ligger altid en moralsk, politisk og demokratisk position bag al programmering, selvom vi måske ikke er klar over det. Men især debatten omkring Facebook, Instagram og TikTok viser, at programmering kan være et etisk og moralsk problem.  Så ud over at lære at programmere, skal du også diskutere etiske dilemmaer.