Utilstrækkelighed – eller det uperfekte menneske.

Synes du det er svært at leve op til forventningerne – dine egne og andres? Har du for travlt, eller bøvler du en af følelse af ensomhed eller af, at alle andre klarer livet meget bedre end dig?
I dette fag vil vi prøve at blive klogere på, hvad det er, mange af os går og roder med. En del af os oplever ofte, at vi ikke slår til, selvom vi gør vores bedste. Det er bare aldrig godt nok eller helt så fedt som det, andre gør og kan. Vi føler, at vi kan gøre det bedre, hvis vi anstrenger os bare lidt mere, så det prøver vi at gøre. Og det viser sig, at vi stadig ikke føler, vi gøre det godt nok, og sådan kører det i ring for os. Med en oplevelse af vi ikke slår til, utilstrækkelighed og ligefrem skamfølelse som konsekvens.

Det er en oplevelse og en følelse, rigtig mange af os har. Ikke mindst fordi vi spejler os i andres resultater, liv og den ”virkelighed” vi ser på sociale medier. Vi er på hele tiden, bange for at gå glip af noget – og hele tiden lader vi os bombardere med alt det, vi så alligevel går glip af.

Dette fag er for alle, der kan genkende sig selv i den beskrivelse. Vi vil gennem tekster, podcasts, TV- serier, samtaler og andre forskellige øvelser arbejde med vores utilstrækkelighedsfølelse, for kan det være rigtigt, at vi skal leve vores liv på den måde?

Hvad kan vi gøre for at komme skammen og utilstrækkeligheden til livs? Ja, vi kan ikke love et quick fix, men vi kan i det mindste undersøge, hvad der er på spil i os og omkring os og de mekanismer og strukturer i samfundet, der komplicerer tilværelsen. Og det kan måske føre til, at vi bedre kan bekæmpe vores følelse af utilstrækkelighed og skam.

For det er ikke os, der er forkerte.