Elevforening

Efter et dejligt ophold på Rønde Høj- eller Efterskole, sidder du forhåbentlig tilbage med mange gode oplevelser og minder samt med lysten til fortsat at bruge tid på skolen. Dette giver vi dig muligheden for – og vi er meget taknemmelige, hvis du griber den.

Rønde Højskole og Efterskoles Elevforening.
Elevforeningens bestyrelse består af syv tidligere høj- og efterskoleelever samt en suppleant, og vores arbejde består bl.a. i at holde kontakten mellem alle tidligere høj- og efterskoleelever og de to skoler i Rønde.

Vi vil gerne give dig mulighed for at vende tilbage til skolen gennem arrangementer for vores tidligere elever. Vores intention er at skabe rum til at vende tilbage og nyde den gode stemning, der er på skolen samt møde tidligere kammerater og lærere.
Første weekend i oktober er der et årligt Elevstævne med hygge, workshops og festaften. Her er der mulighed for at mødes med sine holdkammerater samt skolens lærere.

Udover Elevstævnet afholder Elevforeningen nogle aftenarrangementer i løbet af året, som giver dig endnu en mulighed for at mærke høj- og efterskoleånden. Vi har bl.a. afholdt forskellige arrangementer om foråret, såsom sangaften eller foredrag. Ligeledes afholder vi julebanko i november eller december for alle tidligere og nuværende elever. Har du en god ide til et arrangement, hører vi meget gerne fra dig.

I samarbejde med skolerne skriver Elevforeningen et nyhedsbrev, hvori der er beretninger fra de to skoler, fra elevforeningen og fra tidligere elever. Vi vil gerne lave et nyhedsbrev, hvor du mener at kunne finde relevans. Dette skaber vi bedst muligt ved at høre fra dig og andre fra dit hold, som har noget på hjerte.

Har du lyst til at skrive et indlæg eller en lille artikel til nyhedsbrevet, hører vi meget gerne fra dig på: elevforening@rhe.dk

Et andet af Elevforeningens initiativer er 50-kroners klubben, som igennem flere år har givet økonomisk støtte til elever, der ikke selv kan betale for et ophold på skolen. Dette giver dem mulighed for at få et ophold på høj- eller efterskolen på lige fod med alle andre elever.

Vi opfordrer dig til at støtte 50-kroners klubben, således at du er med til at give økonomisk trængte elever et ophold på en af skolerne. For at støtte 50-kronersklubben skal du rette henvendelse til skolens kontor.

Vi håber, at du vil deltage i nogle af vores arrangementer og derigennem holde kontakten med dine tidligere lærere og skolekammerater.

Har du spørgsmål i forbindelse med Elevforeningen, kan vi kontaktes på

elevforening@rhe.dk

Kalender

  1. Åbent hus den 17. november

    november 17 - 10:00 - 15:00
  2. “Syng, spis og snak” på Rønde Højskole i november

    november 21 - 18:30 - 21:00
  3. Åbent hus den 10. december

    december 10 - 17:30 - 20:00