Højskoleliv

Hvad vil det egentlig sige at gå på højskole?

Måske har du hørt, at fællesskab og det sociale liv er en vigtig del af at være på højskole- næsten lige så vigtigt som de fag, du vælger. Og det er faktisk rigtigt! Det, at du som elev bor på højskolen, tæt sammen med de andre højskoleelever, og også møder dine lærere uden for klasselokalet er en vigtig del af det, der gør højskolelivet til noget særligt. Det betyder venner for livet og en masse værdifuld viden om dig selv og din rolle i at få et fællesskab til at fungere.

Det betyder også, at du lever i et miljø, hvor der altid sker noget – også aftner og weekender. Der er en hjemmelærer, som står for aktiviteter og altid er klar på en snak – og som regel også en masse elev-udvalg med fokus på hygge, cafe, fest, fritidsinteresser, sport, friluftsliv og meget mere. Det er bare at sige ja!

Faglighed på højskole – noget andet end den skole, du kender!

Det er vigtigt for os, at du får en hel masse ud af den undervisning, du har valgt, og vi har et højt fagligt niveau og ambitioner om, at undervisningen skal være spændende, levende og vedkommende. Vi vil gerne møde dig der, hvor du er og arbejde med det, vores elever et optaget af.

Men en vigtig del af højskoleundervisningen er det faktum, at der ikke gives karakterer eller afholdes eksamener. Du er der for at lære, fordi du gerne vil blive klogere og fordybe dig – ikke for at præstere noget bestemt eller blive vurderet.

Det er også en del af dit skema at deltage i en ugentlig fællestime, hvor vi leger, debatterer og bliver klogere på de ting, vi er optaget af som skole. Vi har en ugentlig sangtime, hvor vi synger alt fra højskolesange til pophits, og hver dag mødes vi til en fællessamling med et inspirerende oplæg og dagens beskeder.

Dig selv på højskole –plads til at vokse!

Det er vores store ønske, at du som højskoleelev får en uforglemmelig oplevelse af, hvad fællesskabet kan – og hvad du selv kan. Derfor er der fokus på din egen udvikling, personligt såvel som fagligt. Vi vil gerne inspirere dig, udfordre dine forestillinger og lære af dine erfaringer. En del af din udvikling gør på en højskole igennem en lærer, der kender dig rigtig godt og kan hjælpe og vejlede dig. Du har altid mulighed for at henvende dig til en lærer, hvis du trænger til en snak eller ønsker at få vejledning eller input til andre aktiviteter, du kan krydre dit ophold med. Det er vigtigt for dit udbytte af opholdet, at du går ind i højskolelivet med energi og vilje til at sætte dig selv i spil.

Det kan du forvente af os:

Vi vil altid forsøge at skabe de bedste betingelser for, at du kan få en masse ud af undervisningen. Det betyder, at vi gerne vil høre dine forslag til undervisningens indhold og form, og at vi forsøger at møde dig dér, hvor du er, både fagligt og menneskeligt.

Vi er opmærksomme på, at et højskoleophold består af meget andet end det faglige. Derfor vil vi altid sørge for at arrangere fælles aktiviteter på hverdagsaftener og i weekenderne. Vi ser også meget gerne, at elever tager initiativ til fælles arrangementer.

Vi ønsker at hjælpe dig bedst muligt med at blive afklaret omkring, hvad du skal i fremtiden, og hvad du ønsker at få ud af dit højskoleophold. Derfor vil vi i løbet af opholdet tilbyde dig vejledning og sparring, så du bliver mere bevidst om dine muligheder.

Det forventer vi af dig:

Højskolelivet er præget af en stor grad af frihed. Alligevel er det væsentligt for os, at du er indstillet på at deltage i fællesskabet og på at få det til at fungere optimalt. Det betyder blandt andet, at der er mødepligt til undervisningen, og at der er visse praktiske opgaver, som du sammen med din tjanse-gruppe skal hjælpe med i løbet af dit ophold – såsom lettere køkkentjans, renholdelse af bo-områderne og holde klasselokalerne og dagligstuen ryddede.

Vi lægger også vægt på, at alle behandler hinanden med respekt, og vi accepterer ingen brug af euforiserende stoffer.

Et fornuftigt forhold til alkohol er en forudsætning for at gå på højskolen. Det betyder, at du skal være indstillet på ikke at drikke i dagtimerne, at der er 8 dages alkoholfri ved ny elevstart, og at man på hverdagsaftener højst må drikke, så man efterfølgende legalt kan køre bil. Rygning er kun tilladt udenfor.

Gæster er velkomne på højskolen. På hverdage kan gæster kun overnatte efter aftale. Desværre har vi som hovedregel ikke mulighed for at indkvartere dine gæster på et gæsteværelse. Derfor må du selv aftale med dine kammerater på skolen, hvor dine gæster kan være, hvis du har besøg i weekenden. Madrasser kan du låne på skolen. Et måltid mad koster 30 kroner, og 100 kroner for en hel weekend. Det er vigtigt, at du og dine gæster tager hensyn til de andre på skolen. Højskolen udgør et hjem for alle elever og det er vigtigt, at ingen føler sig invaderet eller sat uden for fællesskabet.

Skolens værdigrundlag

Rønde Højskoles værdigrundlag bygger på et kristent menneskesyn med baggrund i den danske folkekirke. Respekt og omsorg for andre mennesker er et omdrejningspunkt for livet på skolen og for vores syn på verden uden for skolen. Rønde Højskole er inspireret af Grundtvigs tanker om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gennem fællesskab og faglighed opbygger vi et særligt læringsrum, hvor hver enkelt elev får mulighed for at udvikle og afprøve sit eget livsgrundlag. Skolens opgave er at danne og uddanne mennesker til at tage ansvar for eget liv – og for fællesskaber.