Højskoleliv

Højskoleliv er både faglighed og fællesskab

Højskoleliv handler om, at du skal udvikle dig fagligt og personligt og have det sjovt, mens du gør det.

Højskoleliv er faglighed

Selvfølgelig handler højskoleliv om faglighed. Tilmelder du dig fag på vores højskole, kommer du til at lære en masse om det emne, du udforsker. Men det handler også om andet og meget mere end det.

Højskoleliv er mere end undervisning

På Rønde Højskole gør vi meget mere end blot at undervise dig. Vi inviterer dig til at blive en del af et større fællesskab, hvor du udvikler dig, får nye venner og kommer til at sætte dig selv i spil. Hos os handler højskoleliv om, at du vokser, bliver klogere på dig selv, på andre og verden omkring dig. Hvem er du? Hvilke værdier tror du på? Og hvordan forholder du dig til andres værdier? Vælger du at gå på højskole, bliver du ikke kun fagligt klogere, du kommer også til at knytte stærke bånd til dine medstuderende og opleve nye venskaber tage form.

Lærere, der er til stede – også efter timen

Du kommer tættere på de andre elever her hos os, men også på lærerne. Der er stor forskel på at tage et fag på Rønde Højskole og på at gennemføre et tilsvarende kursus udenfor højskole-regi. Hos os er lærerne også til stede – efter timen. Og du har altid mulighed for at henvende dig til en af dem, hvis du trænger til en snak eller ønsker at få gode råd eller input til andre aktiviteter, du kan krydre dit ophold med. Vi lægger gerne øre til. Det giver dig tryghed og gode muligheder for at få en hel masse ud af dit højskoleophold.

Hygge, fællesskab og fest

Når dagens undervisning toner ud, er der masser af muligheder for fest og fælles aktiviteter på højskolen. Eleverne tager typisk selv initiativ til diverse tema-fester,  eller stemningsfyldte hyggeaftner ved bålet. Du kan også deltage i lærerige arrangementer, hvor vi kommer tæt på folk, der har særlige udfordringer at kæmpe med.

LIVET UDEN FOR UNDERVISNINGEN

Højskole 24-7

Højskole er hele tiden – ikke bare undervisning, og vi lægger stor vægt på den del af livet, der ikke foregår i et klasseværelse. Og det er væsentligt for dit udbytte af opholdet, at du er parat til at gå ind i dette liv, sætte dine egne ideer i spil og tage initiativ. Det er nemlig også vigtigt at få tæsk af din lærer i bordfodbold, arrangere filmaften og drikke kaffe i vores fælles dagligstue.

Du vil komme tæt på de andre elever, og har du brug for en snak, lægger vi øre til. Lærerne deltager aktivt i fællesskabet. Du får aftener med sport i hallen, åbent værksted i tekstil og hyggeaftener med snak og grin. Hygge og fest skal der også til. Der er en god tradition for at elever selv arrangerer mærkelige temafester. Du kan også gøre en forskel for andre i løbet af dit højskoleophold. Vi har tidligere deltaget i højskolesang med kræftramte, lavet skrotkunst med SFObørn været frivillige på det lokale hospice eller blive Røde Kors besøgsven. Du vil også opleve det særlige nærvær, der opstår i en svedehytte, i en samtale med din lærer eller nye venner ved bålet eller når vi i en hel uge knokler med sammen at lave et show.

FORVENTNINGER

Det kan du forvente af os:

Vi vil altid forsøge at skabe de bedste betingelser for, at du kan få en masse ud af undervisningen. Det betyder, at vi gerne vil høre dine forslag til undervisningens indhold og form, og at vi forsøger at møde dig dér, hvor du er, både fagligt og menneskeligt.

Vi er opmærksomme på, at et højskoleophold består af meget andet end det faglige. Derfor vil vi altid sørge for at arrangere fælles aktiviteter på hverdagsaftener og i weekenderne. Vi ser også meget gerne, at elever tager initiativ til fælles arrangementer.

Vi ønsker at hjælpe dig bedst muligt med at blive afklaret omkring, hvad du skal i fremtiden, og hvad du ønsker at få ud af dit højskoleophold. Derfor vil vi i løbet af opholdet tilbyde dig vejledning og sparring, så du bliver mere bevidst om dine muligheder.

Det forventer vi af dig:

Højskolelivet er præget af en stor grad af frihed. Alligevel er det væsentligt for os, at du er indstillet på at deltage i fællesskabet og på at få det til at fungere optimalt.

Det betyder blandt andet, at der er mødepligt til undervisningen, og at der er visse praktiske opgaver, som du sammen med din tjanse-gruppe skal hjælpe med i løbet af dit ophold – såsom lettere køkkentjans, renholdelse af bo-områderne og holde klasselokalerne og dagligstuen ryddede.

Vi lægger også vægt på, at alle behandler hinanden med respekt, og vi accepterer ingen brug af euforiserende stoffer.

Et fornuftigt forhold til alkohol er en forudsætning for at gå på højskolen. Det betyder, at du skal være indstillet på ikke at drikke i dagtimerne, at der er 8 dages alkoholfri ved ny elevstart, og at man på hverdagsaftener højst må drikke, så man efterfølgende legalt kan køre bil. Rygning er kun tilladt udenfor.

Gæster er velkomne på højskolen. På hverdage kan gæster kun overnatte efter aftale. Desværre har vi som hovedregel ikke mulighed for at indkvartere dine gæster på et gæsteværelse. Derfor må du selv aftale med dine kammerater på skolen, hvor dine gæster kan være, hvis du har besøg i weekenden. Madrasser kan du låne på skolen. Et måltid mad koster 30 kroner, og 100 kroner for en hel weekend. Det er vigtigt, at du og dine gæster tager hensyn til de andre på skolen. Højskolen udgør et hjem for alle elever og det er vigtigt, at ingen føler sig invaderet eller sat uden for fællesskabet.

Værdier

Skolens værdigrundlag

Rønde Højskoles værdigrundlag bygger på et kristent menneskesyn med baggrund i den danske folkekirke.

Respekt og omsorg for andre mennesker er et omdrejningspunkt for livet på skolen og for vores syn på verden uden for skolen. Rønde Højskole er inspireret af Grundtvigs tanker om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gennem fællesskab og faglighed opbygger vi et særligt læringsrum, hvor hver enkelt elev får mulighed for at udvikle og afprøve sit eget livsgrundlag. Skolens opgave er at danne og uddanne mennesker til at tage ansvar for eget liv – og for fællesskaber.