højskoleelever i faget kommunikationstræning

Kommunikationstræning

Introduktion

Den personlige kommunikation er under luppen i valgfaget kommunikationstræning, hvor du får mulighed for at arbejde med dig selv og din kommunikation. Vi kommer igennem temaer som konflikthåndtering, nære, svære og betydningsfulde samtaler, forhandling, præsentationsteknikker og retoriske redskaber. Kommunikation har stor betydning for vores møde med andre mennesker.

Redskaber og Praksis

Vi er nysgerrige efter at prøve forskellige teknikker og redskaber af, men også efter at arbejde med dybereliggende antagelser og vaner, vi har i vores kommunikation. En feedbackmodel kan helt konkret give mulighed for at give en brugbar og livgivende feedback, men den kan også ses som et redskab til bedre og mere personlig kommunikation med andre. En del af forløbet vil vi bruge på at forberede spændende samtalesaloner, dialogcafeer og præsentationer for de andre elever, så der er smæk for skillingen og mange gode erfaringer at høste i dette fag. Vi vil have særligt fokus på anerkendende kommunikation og dialogiske færdigheder.

Konflikthåndtering og Udvikling

Konflikter er helt normale for helt normale mennesker. De er en del af sunde relationer og naturlig udvikling. Vi lærer at håndtere konflikter i barndommen, og det kan være ganske underholdende at sætte egne og andres konflikthåndtering under lup og forsøge sig med nye metoder og tankemønstre i konfliktsituationer.

Kroppens Rolle og Kulturel Kontekst i Kommunikation

Størstedelen af vores ansigt til ansigt kommunikation er kropslig, og derfor arbejder vi også med hele kroppen. Det kan være både gestik, mimik og holdning, der har betydning for, hvordan andre opfatter os og vores kommunikation. Kommunikation er altid indlejret i en sammenhæng, og derfor kigger vi også på forskellige kulturelle koder, der har betydning for, om vi kan komme igennem med vores budskab. De fleste vil på et tidspunkt skulle til samtale enten i forbindelse med optagelse på uddannelse eller i jobsituationer, og derfor vil vi også blive klogere på, hvordan vi forbereder os godt til den slags.