Klar til optagelsesprøver

Klar til optagelsesprøver

Forbered dig til Kvote 2-prøven og UniTEST m. fl

Valgfaget “Klar til optagelsesprøver” er din mulighed for at blive helt klar til optagelsesprøver på en lang række af eftertragtede videregående uddannelser. Her får du trænet redskaber, du bliver afprøvet i, når man går til optagelsesprøver med fokus på almene studiekompetencer, som fx kvote 2-prøven på Københavns Universitet samt UniTEST på Syddansk Universitet og Aarhus Universitet.

Vi kommer til at arbejde med:

  • Formel logik og læring i forhold til at styrke din logiske tænkning.
  • Argumentationsteori, som vil hjælpe dig med at forstå og formulere velargumenterede synspunkter i både tekster og diskussioner.
  • Evnen til at finde relevant information i tekster, grafer og tabeller.
  • Træning i dine evner til skriftlige interviews, herunder at sætte ord på din motivation og dine kompetencer.
  • Refleksion over dine egne styrker og svagheder.
  • Studieteknikker og udforskning af forskellige studievaner for at optimere din indlæring.
  • Et fællesskab med andre elever, som også skal til optagelsesprøve, så I kan hjælpe og støtte hinanden i forberedelsen.
  • Rammer som understøtter, at du både kan forberede dig til optagelsesprøver og kan fokusere på fællesskabet, de øvrige fag og hele højskolelivet.

Studiekompetencer til resten af livet

Foruden at forbedre dine chancer for at bestå optagelsesprøverne, vil du også få styrket dine generelle studiekompetencer, som vil være værdifulde på din fremtidige uddannelsesvej. Du kommer derfor til at eksperimentere med forskellige tilgange til læring og udfordre din logiske tænkning. Vi giver dig mulighed for at prøve en kort prøvetest, så du bliver fortrolig med at løse mange opgaver på kort tid.

Vi  dykker også ned i logiske, sproglige og kvantitative tilgange, hvor der er tid til fordybelse og udforskning af forskellige tankeprocesser. Vi udvikler små opgaver til hinanden, så vi kan opbygge en fælles opgavebank, alle kan benytte til at træne deres studiekompetencer.

Valgfaget rummer masser af muligheder for at træne yderligere på egen hånd eller sammen med dine medstuderende for at optimere dine chancer for at blive optaget på dit ønskede studie.

Fagspecifik forberedelse

Det primære fokus i valgfaget er på første del af de kendte optagelsesprøver, hvor forskellige almene, logiske, sproglige og kvantitative evner bliver testet. Vi kommer dog også til at berøre den anden del af prøverne, hvor ansøgere, der går videre, typisk skal til skriftlige prøver eller mundtlige interviews. Til denne del hjælper vi hinanden med at formulere gode svar og undersøge motivation og kendskab til uddannelserne. Denne anden del er mere fagspecifik, og derfor kan du også forberede dig på denne del af prøven gennem dit valgte linjefag.

Du kan udover dit linjefag også opøve dine studiekompetencer via flere af højskolens valgfag og højskolens vejledningstilbud til karriere, studie og uddannelse.