Kreativ skrivning

Faget tager sit udgangspunkt i elevernes egen kreativitet og evne til at udtrykke sig. Gennem praktiske øvelser opmuntres eleverne til at tænke kreativt og selvstændigt. Eleverne opmuntres til at forholde sig til den proces, som en forfatter må igennem fra den tænkte idé til det færdige skriftlige resultat. Ofte er der tale om et meget forskelligt resultat og det afføder naturligt en diskussion af sproget og det sproget gør ved vores forståelse af verden og virkeligheden. Eleverne skal med andre ord dels få en idé, forfatte en historie ud fra denne idé og efterfølgende forholde sig processen og resultatet. Der er tale om en metarefleksion, hvor eleverne skal hæve sig op og se hele processen i sammenhæng, hvilket er nødvendigt for at forstå skriveprocessens vanskeligheder og muligheder.

Desuden benytter faget sig af danske litterære klassiske og moderne forfatteres tekster, dels som redskab til at genkende og benytte forskellige stilarter, dels som inspiration til at arbejde med elevernes eget skriftlige sprog. Eleverne skal spejle sig i andre forfattere og gennem denne spejling finde frem til deres egen stil.

Fagets formål er først og fremmest at eleverne selv skriver. Men der arbejdes også med klassisk tekstanalyse, film, referatteknik, disposition og sprog.

Kalender

  1. Åbent hus den 23. november

    november 23 - 10:00 - 15:00
  2. Åbent hus den 16. december

    december 16 - 17:30 - 20:00