Dansk

Dansk for begyndere / skriftlig dansk

Sprog lærer du ved at bruge det!

Undervisningen i dansk har til formål, at du, som ikke kender noget til det danske sprog, ret hurtigt kommer til at forstå det. Du lærer også ret hurtigt at snakke på et rimeligt niveau.

Vi får et grundigt kendskab til dansk/vestlige samværsforhold, omgangsformer, spisevaner og dansk kultur i bred forstand, ligesom forståelse for dansk undervisningsform samt ligeværdighed og respekt drøftes.

Undervisningen bygger på tekster og dialoger, gennem læsestof, lytteøvelser og film. Vi praktiserer udtale, dialog og fortællinger. Der spilles forskellige spil og øvelser for at lære tal og tid samt i øvrigt forståelse af sproget.

Da undervisningen er rettet mod elever, som kommer fra udlandet og dermed er langt hjemmefra, gøres der en indsats fra skolens side for at gøre højskoleopholdet så hjemligt som muligt, bl.a. ved at undervisningen til tider foregår hjemme hos dansklæreren, hvor man drikker kaffe og the samtidig.

Samtidig er de internationale elevers samvær med andre danske unge uden for undervisningstiden afgørende for det store udbytte af højskoleopholdet.

Skriftlig dansk
Faget er for dig, som allerede kan tale og forstå noget dansk, selvom dansk ikke er dit modersmål. Målet er at videreudvikle dit danske sprog og ordforråd. Vi vil arbejde med den danske grammatik og lave små skriveøvelser.  Vi tilbyder ikke prøver i dansk.

Kontakt gerne skolen for yderligere oplysning om internationale elever og mulighederne for danskundervisning.

Livet i Danmark
Livet i Danmark er fuld af koder, sociale og samfundsmæssige. Vi tilbyder i dette fag vore elever indsigt i, hvordan det danske samfund hænger sammen. Her er vejledning, debat og snak, der tager udgangspunkt i deltagernes forudsætninger.

Kalender

  1. Åbent hus den 13. juni

    juni 13 - 17:30 - 20:00
  2. Åbent hus den 2. juli

    juli 2 - 17:30 - 20:00