Dansk for begyndere

Sprog lærer du ved at bruge det!

Undervisningen i dansk har til formål, at du, som kender lidt eller ingenting til det danske sprog, hurtigt kommer til at forstå det. Du lærer også ret hurtigt at snakke på et rimeligt niveau.

Vi får et grundigt kendskab til dansk/vestlige samværsforhold, omgangsformer, spisevaner og dansk kultur i bred forstand, ligesom forståelse for dansk undervisningsform samt ligeværdighed og respekt drøftes.

Undervisningen bygger på tekster og dialoger gennem læsestof, lytteøvelser og film. Vi praktiserer udtale, dialog og fortællinger. Der spilles forskellige spil og øvelser for at lære tal og tid samt i øvrigt forståelse af sproget. Vi vil også tage udgangspunkt i højskolelivet og de ting, som sker her på Rønde Højskole.

Da undervisningen er rettet mod elever, som kommer fra udlandet og dermed er langt hjemmefra, gøres der en indsats fra skolens side for at gøre højskoleopholdet så hjemligt som muligt, bl.a. med besøg i danske hjem. Samtidig er de internationale elevers samvær med andre danske unge uden for undervisningstiden afgørende for det store udbytte af højskoleopholdet.

Kontakt gerne skolen for yderligere oplysning om internationale elever og mulighederne for danskundervisning.