International politik

Der er god grund til at beskæftige sig med den globale situation for de unge på højskole.

For det første er det blevet væsentligt nemmere at rejse i den tredje verden både økonomisk og praktisk. Man kan for forholdsvis få penge komme overalt på kloden og adgangen til selv fjerne egne og regioner er også blevet forbedret. Det benytter de unge sig af.

For det andet udbydes der danskerne langt flere uddannelser i udlandet. Også på skolen mærker vi den øgede globalisering gennem vores mange udenlandske elever. Den øgede globalisering økonomisk og ikke mindst politiskbetyder at det er relevant at vide, hvordan int. politik spiller ind på vores hverdag.

For det tredje er muligheden for at søge arbejde i udlandet en faktor, som danskere har taget til sig og som de benytter sig af.

Og der er en lang række andre faktorer, der spiller ind foruden de her nævnte. Man kan i flæng nævne udvidelsen af EU, religionsmødet, terrorisme.

Hvad handler faget om?
Der er derfor mange gode grunde til at vores elever interesserer sig for international politik.

Hver time starter med en kort gennemgang af ugen der gik. Hvor er der sket noget afgørende, det være sig terrorhandlinger, valg, katastrofer m.m.? Derefter diskuteres et eller flere af begivenhederne mere udførligt: Hvad vil denne eller hin episode betyde for Danmark og/eller for den internationale situation.

Derefter går vi videre med et udvalgt emne, som vi forsøger at trænge dybere ned i, eksempelvis konflikten mellem Israel og Palæstina eller det amerikanske præsidentvalg.

Formålet med faget
Formålet med hele molevitten er selvfølgelig at give vores elever et opdateret kendskab til klodens tilstand. Men langt vigtigere er at bibringe eleverne en baggrundsviden, som de kan bruge til at orientere sig ud fra i det globale landskab. Her er forståelsen af, at kultur, historie, politiske og økonomiske strukturer afgørende.

Faget int. politik formål er at give vores elever en erfaret viden om sig selv og egne værdier i en globaliseret verden.

Kalender

  1. Åbent hus den 23. november

    november 23 - 10:00 - 15:00
  2. Åbent hus den 16. december

    december 16 - 17:30 - 20:00