Sundhed og kost

Spørgsmål og svar om Rønde Højskole

Vi har samlet nogle af de mest almidelige spørgsmål og svar, som kommende elever stiller os inden de starter på Rønde Højskole

Hvad er et højskoleophold?

Højskole er et ophold på mellem 18 og 23 uger, hvor du selv vælger dit skema og bruger tid på det, du brænder for. Der er ingen karakterer eller eksamener, men der er lagt stor vægt på faglighed og fællesskab. Som højskoleelev bor du på skolen og deltager i både fag og de mange aktiviteter, der foregår på højskolen uden for undervisningstiden. Mange bruger højskolen som en meningsfuld måde at bruge noget af et sabbatår på, hvor du kommer videre med dine fremtidsplaner og får venner for livet.

Hvad kan jeg bruge et højskoleophold til?

Højskole giver ikke et formelt eksamensbevis, da vi underviser uden eksamen. Men ved opholdets afslutning får du et højskolebevis, som kan bruges i dit videre uddannelsesforløb. Adskillige uddannelser lægger vægt på et højskoleophold med relevant indhold, hvis du søger gennem Kvote 2. Det er de enkelte uddannelser, der afgør, hvilken vægt et højskoleophold har i forhold til optag.
Få mere information om optagelse via kvote 2 på Uddannelsesguiden eller kontakt os hvis du vil vide mere.

Læs også artiklen Højskole – din vej til ansøgning gennem kvote 2

Hvad lærer jeg på Rønde Højskole?

På højskole vælger du selv dit skema og er derfor i meget høj grad med til at vælge dit faglige fokus. Nogle ting ligger dog fast, for eksempel skal du på Rønde Højskole vælge et af vores studieforberedende linjefag. På både linjefag og valgfag gælder det, at du som elev er med til at præge undervisningens indhold – og vi har et højt fagligt ambitionsniveau. Vi gør os umage med at skabe det bedst mulige undervisningsrum, hvor du kan trives og udvikle dig. Vores linjefag er i høj grad tilrettelagt efter at hjælpe dig bedst muligt videre i dine fremtidsplaner med relevant studieforberedelse og vejledning, så du bliver afklaret.

Hvorfor er der ingen eksamener på Rønde Højskole?

Det er hele højskolens grundtanke, at man lærer på en anden måde, når man ikke hele tiden skal måles og vejes. Derfor er højskolen et eksamens- og karakterfrit rum. Vi lægger vægt på at lære af lyst, nysgerrighed og interesse, og mange oplever derfor højskolen som et frirum, hvor man kan arbejde på en anden måde, end når man skal præstere og vurderes.

Hvem tager på højskole?

Rønde Højskole er for alle i alderen 17½ år og opefter uanset baggrund. De fleste højskoleelever på er mellem 18 og 25 år, da mange vælger det i perioden mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Men der er ingen krav til hverken baggrund eller skolegang forud for opholdet. Vi ser elever med vidt forskellige baggrunde, og de kommer typisk fra hele landet – og faktisk fra hele verden.

Højskoleopholdet er et forpligtende fællesskab, hvor alle elever er med til at sikre, at højskolen er et inkluderende miljø, og hvor alle skal kunne opleve tryghed og gensidig respekt. Der er nogle grundregler, som skal overholdes, men som elev har du også indflydelse på, hvordan livet på skolen skal være og hvilke aktiviteter, vi udbyder. Vi vil meget gerne lære af din baggrund og dine livserfaringer – og jo mere, du giver af dig selv på en højskole, jo mere får du igen.

Hvilke fag kan man have på højskole?

Sammen med et af vores studieforberedende linjefag tilbyder vi en kæmpestor pakke af valgfag. Der er en masse idræts- og motionsfag, der er musikfag, kreative fag og det, vi kalder livsoplysnings-fag som for eksempel indenfor religion, etik og international politik. Et rigtig godt højskoleskema indeholder både noget for kroppen og hjernen, og det er vigtigt, at du får sammensat et varieret og spændende skema, som taler til forskellige sider af dig.

Hvor gamle er elverne på Rønde Højskole

De fleste elever  på Rønde Højskole er i alderen 19-25 år. Men højskole er for alle i alderen 17½ år og opefter.

Mangler der et svar og spørgsmål?

Hvis du ikke har fået svar på dine spørgsmål her på siden, så kontakt os for at høre mere.

Hvorfor bor man på skolen?

Hvad er forskellen på en højskole og en efterskole?

ingen eksamener, karakterer og fast pensum

målrettet voksne mennsker – færre regmer

mere fokus på elevindragende undervisning