Spørgsmål og svar om Rønde Højskole

Vi har samlet nogle af de mest almidelige spørgsmål og svar, som kommende elever stiller os inden de starter på Rønde Højskole

Sundhed og kost

Pris pr. uge

Prisen for et højskoleophold på Rønde Højskole er afhængigt af hvor lang tid(antal uger) opholdet varer. Typisk varer forårsholdet 24-26 uger og efterårsholdet 18-19 uger. Ugeprisen er fra efterårsholdet 2023 1.750 kr.

Betaling for rejser

Det er muligt at tilvælge en eller to højskolerejser i løbet af dit ophold. Priserne varierer fra 1.200 – 11.000 kr. afhængig af rejsens destination og indhold.

Se de aktuelle rejser her

Priseksempel

Nedenstående er et eksempel på hvad et langt højskoleophold koster med en varighed på 19 uger og en ugepris på kr. 1.750:

Indmeldelsesgebyr 1.500 kr.
19 uger á 1.750 kr. 33.250 kr.
Tilvalg – Rejse til La Santa Sport 7.900 kr.
Samlet pris  42.650 kr.

Der tages forbehold for prisændringer

Et højskoleophold varer 18-26 uger.

Efterårshold

Efterårsholdet varer 18-19 uger med start i august og afslutning i december.

Forårshold

Forårsholdet varer 24-26 uger med start i januar og afslutning i juni.

Vi har plads til 125 elever.

Alle elever følger et linjefag.

Som supplement til dit linjefag kan du frit vælge op til 10 valgfag mellem de 40 spændende valgfag vi tilbyder.

Se et eksempel på et skema med valgfag og linjefag.

Højskole er et ophold på mellem 18 og 26 uger, hvor du selv sammensætter dit skema og bruger tid på de ting, du brænder for.

Der er ingen karakterer eller eksamener, men der er stor vægt på faglighed og fællesskab. Som højskoleelev bor du på skolen og deltager i både fag og de mange aktiviteter, der foregår på højskolen uden for undervisningstiden. Mange bruger højskolen som en meningsfuld måde at bruge noget af et sabbatår på, hvor du kommer videre med dine fremtidsplaner og får venner for livet.

Et højskoleophold er en oplevelse du kan have med dig gennem hele livet. En oplevelse som er stærkt præget af det fællesskab, der opstår du træder ind i et fællesskab med andre mennesker der deler dine faglige og sociale interesser og bor og lever og er nysgerrige sammen med dem i en periode i et lille halvt år. Det er en oplevelse som sætter både faglige og menneskelige spor og giver dig inspiration til din karriere og til det liv du gerne vil leve.

Højskole giver ikke et formelt eksamensbevis, da vi underviser uden eksamen. Men ved opholdets afslutning får du et højskolebevis, som kan bruges i dit videre uddannelsesforløb. Adskillige uddannelser lægger vægt på et højskoleophold med relevant indhold, hvis du søger gennem Kvote 2. Det er de enkelte uddannelser, der afgør, hvilken vægt et højskoleophold har i forhold til optag.

Få mere information om optagelse via kvote 2 på Uddannelsesguiden eller kontakt os hvis du vil vide mere.

Derudover er der flere virksomheder som vil lægge mærke til at du har et højskoleophold på CV’et, den dag du skal søge arbejde.

På højskole vælger du selv dit skema og er derfor i meget høj grad med til at vælge dit faglige fokus. Nogle ting ligger dog fast, for eksempel skal du på Rønde Højskole vælge et af vores studieforberedende linjefag. På både linjefag og valgfag gælder det, at du som elev er med til at præge undervisningens indhold – og vi har et højt fagligt ambitionsniveau. Vi gør os umage med at skabe det bedst mulige undervisningsrum, hvor du kan trives og udvikle dig. Vores linjefag er i høj grad tilrettelagt efter at hjælpe dig bedst muligt videre i dine fremtidsplaner med relevant studieforberedelse og vejledning, så du bliver afklaret.

Læs mere om de studieforberedende linjer.

Læs mere om valgfag.

Det er hele højskolens grundtanke, at man lærer på en anden måde, når man ikke skal måles og vejes. Derfor er højskolen et eksamens- og karakterfrit rum. Vi lægger vægt på at lære af lyst, nysgerrighed og interesse, og mange oplever derfor højskolen som et frirum, hvor man kan arbejde på en anden måde, end når man skal præstere og vurderes.

De fleste elever du møder på Rønde Højskole er mellem 18 og 25 år, da mange vælger det i perioden mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Men Rønde Højskole er generelt for alle i alderen 17½ år og opefter uanset baggrund. Vi stiller ingen specifikke uddannelsekrav til dig forud for opholdet. Vi ser elever med vidt forskellige baggrunde, og de kommer fra hele landet – ja faktisk fra hele verden.

Højskoleopholdet er et forpligtende fællesskab, hvor alle elever er med til at sikre, at højskolen er et inkluderende miljø. Alle skal kunne opleve tryghed og gensidig respekt. Som elev har du også indflydelse på, hvordan livet på skolen skal være og hvilke aktiviteter, vi udbyder. Vi vil meget gerne lære af dig og dine livserfaringer – og jo mere, du giver af dig selv til det samlede højskoleophold, jo mere får du igen.

Rønde Højskole er en skole for voksne. Eleverne på Rønde Højskole er typisk i alderen 19-25 år, men vi har også elever, der er ned til 17½ år og igen nogle, der er ældre end 25.
På Rønde Højskole er vi dog ikke nær så optaget af alder, som af at få skabe et inspirerende fællesskab, som støtter op om vores elevers faglige og personlige udvikling. Vores elever vælger os ofte pga vores brede fagududbud. Og gennem de fælles faglige interesser møder vil du møde spændende nye mennesker, der bliver til gode kammerater og måske venner for livet. I det stærke fællesskab er det ofte svært at se forskel på om eleverne er 20 eller 27 år.
Kom på besøg og mød vores elever og spørg dem, hvordan de oplever det med alder. Vores elever er og bliver de bedste til at fortælle.

Ved indmeldelse betaler du et indmeldelsesgebyr på 1.500 kr.

Selve opholdet betales forud i rater.
Første rate opkræves 4 måneder før skolestart og er på ca 20.000 kr.
De følgende rater opkræves ca en gang om måneden og er justeres i forhold til hvilke rejser du har valgt.

Læs mere om priser og se en priseksempel her

Har du yderligere spørgsmål vedr. betaling, er du altid velkommen til at kontakte os.

Ordblindhed er ingen hindring for at tage på Rønde Højskole. Vi har ingen eksamener, afleveringer eller tests, hvor vi vurderer dig, og mængden af læsestof er i de fleste fag meget begrænset. Det hører meget til højskoleformen, som du skal se som en fagligt og socialt inspirerende oplevelse frem for en specifik uddannelse, hvor du skal måles og vejes.

Men er du ordblind, så har du på Rønde Højskole adgang til de almindelige IT-redskaber, som du måske kender fra ungdomsuddannelse eller folkeskolen. Lærerne har dog ikke specialkompetencer på området, men I administrationen kan du få hjælp til at sætte redskaberne op.

Har du yderligere spørgsmål vedr. ordblindhed, er du altid velkommen til at kontakte os.