Ledige stillinger

Højskolelærer til undervisning på journalistlinjen på Rønde Højskole

Rønde Højskole søger en barselvikar for vores underviser på journalistlinjen fra 15. august 2018 til 1. februar 2019 eller evt. længere.

Rønde Højskole er kendt for sine studieforberedende linjer og tiltrækker ambitiøse og engagerede unge, som præger højskolens liv på allerbedste vis.

Din primære opgave bliver at undervise i hovedfaget journalistik, som har 8 lektioner i en normal uge. Disse lektioner ligger som udgangspunkt mandage og fredage. Derudover er der enkelte dage med ekstra undervisning i journalistik og evt. kommunikation og andre beslægtede fag efter aftale.

Højskoleeleverne på linjen kan både være på kurset for at forberede sig på DJH/DMJX eller SDU, eller de ønsker blot at fordybe sig og dygtiggøre sig inden for faget. Du skal have en uddannelsesmæssig baggrund som journalist fra DJH/DMJX eller SDU. Du skal have gode formidlingsevner og kunne engagere og inspirere eleverne både i forhold til at udvikle sig selv og i forhold til at deltage i udadrettet aktivitet, hvor talenterne afprøves i sammenhæng med events og nyhedsmedier.

Der vil blive lagt vægt på, at du kan medvirke med kontakter og samarbejdsaftaler i forhold til højskoleelevernes deltagelse i journalistiske projekter på og uden for højskolen. Og du forventes at kunne bidrage selvstændigt med planlægning af undervisningen på journalistlinjen.

I januar måned har vi en bootcamp i journalistik, som kører i døgndrift, og hvor der er fuld smadder på at blive dygtig til at opleve journalistfaget. Du vil få ansvar for planlægningen og udførelsen af denne bootcamp.

Stillingen kan enten være som tidsbegrænset kvotelærerstilling på fra 70 % og op til fuld tid afhængig af hvilke øvrige opgaver, der følger med, eller det kan være en ansættelse som timelærer. Som kvotelærer ansættes man som højskolelærer og har udover undervisning også kostskolearbejde som møder og værtsforpligtelser en aften og i nogle weekender. Desuden kan man deltage i temauger, studieture mm.

I højskolelærerstillingen vil der være ca. 20 % afsat til nyhedsformidling i forhold til at bidrage med omtale og PR for Rønde Højskole.

Lønmæssigt indplaceres man efter undervisningsanciennitet på statsligt fastsatte løntrin for højskolelærere. Se løntrin på FFDs hjemmeside. Som timelærer honoreres man pr. lektion af 45 min. efter antal afholdte lektioner og har ikke andre forpligtigelser end undervisning.

En kort ansøgning med C.V. mrk. “Journalist” sendes i en samlet fil til ansoegning@rhe.dk. senest 23. april kl. 12. Du kan evt. læse mere om højskolen, lærere, fag og arrangementer på rondehojskole.dk

Der er orienteringsarrangement tirsdag den 10. april på scenen kl. 1630 for evt. ansøgere.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte højskoleforstander Birgit Fuglsbjerg på tlf. 86371955 eller mail bf@rhe.dk

Kalender

  1. Åbent Hus den 5. april

    april 5 - 17:30 - 20:00
  2. Foredrag med Simon Elsborg Nygaard: Bæredygtighed og trivsel – Højskolernes og psykologiens rolle

    april 9 - 19:00 - 20:30
  3. Åbent Hus den 14. april

    april 14 - 12:30 - 15:00