Ledige stillinger

Højskolelærer søges til undervisning i sundhedsfag og adventure

Rønde Højskole søger en højskolelærer, som kan varetage undervisningen på den studieforberedende linje Sygepleje og medicin, og som kan bidrage til den fortsatte udvikling af denne linje.

Sygepleje og medicinlinjen er inspirerende, forberedende og afklarende i forhold til en bred vifte af sundhedsuddannelser: Medicin, sygepleje, fysioterapi, jordemoder o.l. Ansøgers uddannelsesmæssige baggrund forventes at være på kandidatniveau eller tilsvarende. Ansøgere med erfaring fra
sundhedsuddannelserne vil blive foretrukket.

Undervisning på Sygepleje og medicin varetages af flere højskolelærere med forskellige faglige kompetencer, og der vil derfor være mulighed for forskellige profiler, men områder som biokemi eller mikrobiologi har interesse.

Desuden indeholder stillingen undervisning i adventure og varetagelse af friluftsliv i forbindelse med livet på højskolen, hvilket betyder, at ansøger skal kunne være på front med friluftsture og out door aktiviteter. Ansøger forventes at have de nødvendige certificeringer i forhold til klatring, kajak o.l.

Andre højskolefag, eksempelvis folkesundhed og idrætsfag, kan komme i spil efter aftale.

Rønde Højskole er en folkehøjskole med studieforberedende linjer indenfor Sygepleje og medicin, Psykologi og pædagogik, Science & technology og Journalistik, medier og kommunikation. Desuden tilbyder vi en international linje samt et stort antal valgfag.

Der er som udgangspunkt tale om en fuldtidsstilling, men deltid kan også være en mulighed.

Lysten til at deltage i livet på højskolen gennem samvær og aktiviteter ud over undervisning er af afgørende vigtighed i forhold til at være højskolelærer. Ansøgere, der vil bo i nærheden af skolen, foretrækkes.

Tiltrædelse 1. februar 2019 eller efter aftale.

Hvis du ønsker yderligere information, kan du kontakte højskoleforstander Birgit Fuglsbjerg på tlf. 86371955 eller mail bf@rhe.dk

Ansøgningen sendes inden fredag den 30. november kl. 12 til ansoegning@rhe.dk

Kalender

  1. Åbent hus den 17. november

    november 17 - 10:00 - 15:00
  2. “Syng, spis og snak” på Rønde Højskole i november

    november 21 - 18:30 - 21:00
  3. Åbent hus den 10. december

    december 10 - 17:30 - 20:00