Uddannelses- og erhvervsrettet integration

Flygtninge på højskole

Rønde Højskole er en studieforberedende folkehøjskole med ca. 80 elever.  Vi forbeholder 7 pladser på vores internationale linje til tidligere flygtninge, og vi har gode erfaringer med at inspirere til videre uddannelse.

Vi har de bedste resultater for integrationselever, som er godt i gang med danskundervisningen, eller som har engelsk som brobygningssprog. Højskolemiljøet på Rønde Højskole inspirerer til at gennemføre uddannelse, og i undervisningen er der fokus på at forberede til kulturen i det danske uddannelsessystem.

En højskoleelev har minimum 28 lektioners undervisning på en uge. Heraf skal 1/3 af undervisningen for integrationselever ifølge lovgivningen være sprog- og erhvervsrettet undervisning. På Rønde Højskole er der 12 obligatoriske lektioner i sprog- og erhvervsrettede fag for integrationselever:

 • Danskundervisning: 8 lektioner
  Her er indholdet mundtlig og skriftlig dansk samt grammatik. I faget perspektiveres til liv, kultur og erfaring.
 • Sprog og erhverv: 4 lektioner
  Her er undervisning i forhold  til uddannelse og på arbejdsmarked, bl.a. besøg i virksomheder og på uddannelsessteder of uddannelses- og erhvervsvejledning i tilknytning til den enkeltes fremtidsforestillinger.  Der arbejdes med danskundervisning, der forbereder til undervisning på VUC og til videregående uddannelse, dansk kulturforståelse i højskolelivet og livet i særdeleshed  – eksempelvis mødekultur, samtale og pausesnak, festvaner, spisning og meget mere.

Desuden er der en række fag, der kan understøtte den enkeltes overvejelser om fremtiden i Danmark:

 • Kultur: 2 lektioner
 • International politik: 2 lektioner
 • Dansk samfund: 2 lektioner
 • Fællestimer, sangtimer, folkemøde og samlinger

Rønde Højskole er kendt for studieforberedende linjer inden for:

 • Sygepleje & medicin
 • Pædagogik & psykologi
 • Journalistik, kommunikation & medier
 • Science & Technology

Det kan være muligt for tidligere flygtningen at fortsætte på disse linjer på et fortsætterforløb i 2. halvår eller man kan være i praktik på de studieforberedende linjer.

Desuden er der en lang række fag inden for idræt, musik, kreativitet, som integrationselever kan vælge sammen med “gammel” danske elever. I det fællesskab er der i særlig grad mulighed for at lære dansk sprog og kultur og knytte venskaber for livet.

Vi gør opmærksom på, at højskoleelever på dansk/kultur linjen ofte løfter niveauet for deres danskkundskaber, så de kan springe over nogle niveauer på ”Lærdansk” klassificeringen.

Kontakt og flere oplysninger

Er du integrationsmedarbejder  i en kommune eller kontaktperson for flygtninge kan du med fordel kontakte vores informationsmedarbejder Danny Sannem, hvis du vil vide mere. Skriv en mail til dk@rhe.dk eller ring på 86371955.