Rønde Højskole – forbereder flygtninge til uddannelse og erhverv

Rønde Højskole forbeholder 7 pladser ud af 70 elever til flygtninge.

En højskoleelev har minimum 28 lektioners undervisning på en uge. Heraf skal 1/3 af undervisningen for flygtninge ifølge lovgivningen være sprog- og erhvervsrettet undervisning. På Rønde Højskole er der 14 obligatoriske lektioner i sprog- og erhvervsrettede..

Undervisningstilbuddet er følgende:

 • Danskundervisning: 8 lektioner

Her er indholdet mundtlig og skriftlig dansk samt grammatik.

 • Dansk og kultur: 4 lektioner

Her er danskundervisning med besøg i virksomheder og uddannelsessteder samt danskundervisning, der forbereder til undervisning på VUC.

 • Livet i DK: 2 lektioner

Her er uddannelses- og erhvervsvejledning samt undervisning i forhold  på uddannelsessteder og på arbejdsmarkedet. Der arbejdes med dansk kulturforståelse i højskolelivet og livet i særdeleshed  – eksempelvis mødekultur, samtale og pausesnak, festvaner, spisning og meget mere.

Desuden er der en række valgfag inden for idræt, kunst, musik, som kan vælges af enhver højskoleelev, og for flygtninge med engelskkundskaber er det desuden muligt at følge undervisningen i følgende valgfag:

 • Kultur: 2 lektioner
 • International politik: 2 lektioner
 • Dansk samfund: 2 lektioner

Rønde Højskole er kendt for studieforberedende linjer inden for:

 1. Sygepleje/medicinlinje
 2. Pædagogisk/psykologisk
 3. Journalistik
 4. Science and Technology

Det kan være muligt at fortsætte på disse linjer på et fortsætterforløb i 2. halvår.

Kalender

 1. Åbent Hus den 25. oktober

  oktober 25 - 17:30 - 20:00
 2. Åbent Hus den 28. oktober

  oktober 28 - 13:00 - 15:30
 3. Foredrag: Nødhjælpsarbejde – dilemmaer og udfordringer med Birgitte Qvist-Sørensen

  november 4 - 10:00 - 14:00