Nyheder

Hvordan træffer jeg et godt studievalg?

Af Birgit Fuglsbjerg, højskoleforstander på Rønde Højskole og en baggrund som vejleder og master i læreprocesser med speciale i forandringsledelse

Hvordan træffer jeg et godt studievalg?

Vi mennesker er afhængige af hinanden. Vi har godt af at udveksle synspunkter og inspiration på livet. Vi trives, når vi møder nærvær i dagligdagen, og af det udspringer energi og initiativ.

Der er i mange sammenhænge i samfundet en opfattelse af, at studievalget er en udløber af et rationelt valg, hvor man kan træffe beslutning  på baggrund af tilstrækkelig information og derefter opstille lister med fordele og ulemper – hvorefter man kan træffe det bedste valg, som vil være det meste nyttige valg til fremtiden.

Og sikkert er det, at eksempelvis god information om studieordninger og økonomi er vigtige forhold at få viden om. Men et studievalg er en kompleks beslutningsproces, som i høj grad har sammenhæng med dagligdagen og det liv, der skal leves. Mange forhold spiller en rolle i en valgproces: 

F.eks.:

  • Hvordan skaber man sig en bæredygtig karriere, der kan tilpasses til forskellige livsfaser med børn og interesser? 
  • Hvad betyder dine værdier for dine karrierevalg?
  • Hvordan samler du livserfaringer, der kan kvalificere dit valg?
  • Hvordan opfatter du dit eget liv, dine kompetencer og dine muligheder?
  • Hvor er dine forhindringer for at træffe et godt valg?
  • Hvordan forholder du dig til din krop og dit helbred? Har du mulighed for at prioritere og passe krop og helbred undervejs? 

Hvordan bringer man alle disse forhold og flere i spil? Og hvordan bliver man i stand til at fornemme sin egen kerne og derfra sætte retning for et karriereforløb?

Og hvordan forholder man sig til, at livet med største sandsynlighed ikke bliver et lineært, planlagt forløb?

Bump på vejen og omveje er en væsentlig del af menneskers karriereforløb. Bare spørg dem, I kender – eller jeres forældre?  Og forhindringer og besværligheder kan set i  et længere perspektiv  få positiv og afklarende betydning for karrierevalgene og livet som sådan.

I mit eget liv har mennesker, som jeg har mødt, haft afgørende betydning for mine valg, fordi de så muligheder, jeg ikke havde set, fordi de havde erfaringer, som jeg ikke selv havde med. Sjældent har jeg truffet valg, jeg selv er kommet frem til, gennem rationel tænkning. I stedet har der været en ven, en lærer, et menneske, jeg tilfældigt har mødt på en konference, en oplevelse, der har inspireret mig til næste skridt.

Kun de færreste vælger kærester kun på baggrund af et rationelt valg, hvor vi oplister fordele og ulemper, inden vi kaster os ud i det første kys. Og sådan bør det også være med karrierevalg. Derfor: kast dig ud i livet  og mød mennesker, der kan inspirere og kvalificere din retning i livet. 

Rønde Højskole er en almen højskole med studieforberedende linjer:

Besøg os til åbent hus, hvis du kunne overveje nye udsigter og oplevelser i dit liv.