Det er ikke en naturlov, at vi alle skal tage et 30-årigt boliglån, arbejde i en bank og gøre alt det, vores forældres generation har gjort

Steffen Tornbjerg, højskolelærer på Business & Economics

Steffen Tornbjerg, 27 år, er underviser på Business- & Economicslinjen. Han er kandidat i statskundskab og er optaget af staters og virksomheders økonomiske og grønne udvikling. Og så vil han hjælpe sine elever med at gøre op med forbrugernes automatreaktioner.

Hvis du vil gøre verden til et bedre sted, er penge og forbrug nogle af de vigtigste midler til at skabe forandringer. Det er filosofien bag Steffens undervisning, der ikke kun handler om, hvordan økonomiske strukturer og virksomheders forretningsmodeller hænger sammen, men også hvordan de burde hænge sammen, og hvad vi selv kan gøre for at præge verden i den retning, vi ønsker.

“Fremtiden er højskoleelevernes, og intet er skrevet i sten på lang sigt. Det er ikke en naturlov, at vi alle skal tage et 30-årigt boliglån, arbejde i en bank og gøre alt det, vores forældres generation har gjort. I løbet af de seneste to årtier har vi oplevet to af de største kriser, verden nogensinde har set. Det har smittet af på den unge generation, som er klar til forandringer, men kan være i tvivl om, hvad det præcis er, der skal forandres og hvordan. Derfor opfordrer jeg mine elever til at stille spørgsmålstegn ved det, mange tager for givet samt de ting, de gør per automatik. Særligt når det gælder privatforbrug og bæredygtighed, men også forretningsmodeller. Så vi besøger inspirerende iværksættere, sætter vores eget liv under kritisk lup og diskuterer, hvordan vi skaber retfærdig og bæredygtig økonomisk fremgang i Danmark og i verden,” siger Steffen.

Den idealistiske djøffer

Ifølge Steffen er alt, der handler om samfund, økonomi, handel, politik og jura interessant. Derfor har han også valgfag på højskolen, som er rettet mod politiske diskussioner og forståelse af juridiske principper og sager. Da han begyndte at studere statskundskab var interessen orienteret mod det politiske, men efter en studietur til Sydafrika blev økonomiske politikker og international handel hans primære interesser.

“Når du står i en landsby og taler med folk, der bor uden elektricitet og rindende vand, og som skaffer mad ved at røve supermarkedet engang imellem, så er din første reaktion, hvad kan du gøre for at hjælpe. Og så bliver du lidt sur på verden. Hvorfor skal noget så tilfældigt, som hvor du er født være så afgørende for din mulighed for at leve et værdigt liv? Sandsynligheden for at man bliver født i Danmark er mindre end at vinde i lotto, og du trækker et lod helt tilfældigt,” fortæller Steffen.

I studietiden var Steffen i praktik på en ambassade og i en socialt velgørende organisation, hvor han hjalp med drift og økonomi, så foreningen kunne blive ved med at hjælpe socialt udsatte. Idealisten i ham har ofte været den styrende kraft for det, han har foretaget sig.

Vi skal skrue på refleksionerne

Derfor valgte Steffen også at skifte det klassiske djøf-job med Excelark og budgetmøder ud til fordel for livet som højskolelærer.

“Jeg ser mig selv som en lærer, der skruer lidt idealisme i eleverne. Det er super tilfredsstillende, når jeg kan se, at undervisningen sætter gang i nogle refleksioner omkring nogle af de mange dilemmaer, der er inden for økonomi, finans, handel og politik. For det kan være super komplekst, men vi bliver nødt til at forstå det, hvis vi skal kunne tage ansvaret på os. Derfor er der også brug for flere folk på uddannelser i business og økonomi og politik, som kan navigere os godt ind i fremtiden. Så jeg synes, jeg er privilegeret at få lov til at arbejde med ungdommen” siger Steffen, som også understreger, at han ikke selv har alle svarene.

“Vi er alle fejlbarlige, inklusiv mig selv. Man kan heller ikke have undervisning om moral og etik hele tiden, for så står man simpelthen af. Det gør jeg også selv, og så gør jeg jo verden en bjørnetjeneste. Vi laver altså også mange andre ting, hvor koblingen til min idealistiske dagsorden er mere indirekte. For mig er det også mindst lige så vigtigt, at eleverne kan tage ansvar for deres egen økonomi. Og så er vi jo en studieforberedende skole, hvor målet også er, at eleverne bliver mere afklarede omkring studievalg og får nogle gode oplevelser omkring uddannelse og karriere, så de på et personligt plan kan finde deres ben her i livet,” siger han.

Juraen vækkes til live

I Steffens undervisning er det vigtigt at komme ud af huset, tale med iværksættere og direktører og i det hele taget få bragt det få bragt det teoretiske stof til live, så eleverne kan smage på, hvor spændende tingene i virkeligheden er. I juraundervisningen spiller de for eksempel rollespil, hvor en fiktiv anklage om besiddelse af hash resulterer i en retssag med anklager, forsvarer, vidner og domsmænd.
”Det var virkelig sjovt at se, hvordan eleverne satte sig ind i sagen, læste lovteksten og forstod, hvor der var huller i forklaringerne. De får en bedre forståelse af den juridiske proces og de dilemmaer, der opstår i domfældelse og straf. Og den slags kan man på en højskole, fordi de kender hinanden så godt og ikke synes, det er pinligt. Vi kunne have siddet og læst i en bog, men nu bliver de i stedet inspirerede af, hvordan jurister arbejder,” siger Steffen.

Skal udfordre en udskældt sektor

I det hele taget vil Steffen gerne inspirere – ikke mindst til at tage ansvar.
”Omdrejningspunktet på Business & Economics er, at eleverne skal tage ansvar for både deres egen og landets økonomi og forbrug og blive mere idealistiske forbrugere. De skal forstå, hvad det er for mekanismer, der er i spil og hvordan man kan gøre noget ved verden. En del af dem vil ende i finansverdenen og måske arbejde for store banker eller investeringsselskaber, som er vant til at tænke i ren profit -hvad der giver det største afkast. Turen omkring en højskole kan gøre dem mere reflekterede, så de kan stille de nødvendige, kritiske spørgsmål. De skal turde udfordre en udskældt sektor på, om de greenwasher, og om de har blik for helheden og de konsekvenser, deres beslutninger har for andre mennesker. Det handler ikke om at være flippet og stemme på Enhedslisten eller ikke ville tjene penge. Men den branche har sine egne logikker, som nemt bliver afkoblet fra resten af samfundet og bliver en boble. Den tendens bliver vi nødt til at modarbejde. Kom ned på jorden og tag ansvar!”

Business & Economics

Business & Economics på Rønde Højskole
Linjefaget Business & Economics er for dig, der er optaget af staters, virksomheders og organisationers aktiviteter i en globaliseret verden. Læs mere her.