Birgit Fulgsbjerg om højskolernes 175 års jubilæum

175 år for den første højskole

I dag er der i Danmark omkring 70 højskoler, og når vi her i Rønde fejrer 175 året for den første højskole, er det en markering af, at højskolebevægelsen også har betydning her i 2019.

”På højskolen er der mennesker, der tror på, at du godt kan.”

Stine Rode fik smag for forskerlivet, men manglede det sidste skub. Det fandt hun på Rønde Højskole.

Perfekthedskulturen på Rønde Højskole

Perfekthedskultur på Rønde Højskole

Perfekthedskulturen kan sætte unge på overarbejde i forhold til at vælge og agere rigtigt, og dertil kommer, at nogle unge ifølge rapporten arbejder meget målrettet på optimeringsprocesser i forhold til at blive mere perfekte. Det kan dreje sig om skolen, om kroppen, om mad og motion og mange andre områder.