Vejledning

Vejledning i studie- og erhvervsvalg

Vi ønsker at danne en god ramme for, at du kan bruge dit højskoleophold til at blive afklaret omkring din videre vej. Vi ser vejledning som din egen proces og giver dig ansvar for dit eget vejledningsforløb. Vi støtter og hjælper gerne og følger op på de aftaler, vi laver. Vi har på højskolen en vejleder, der står for den overordnede vejledning. Derudover vejleder vores linjefagsundervisere indenfor hver deres felt sundhedsuddannelser, pædagogiske uddannelser, naturvidenskabelige uddannelser og uddannelser indenfor journalistik/kommunikation.

Den første vejleding

Som del af introforløbet laver alle elever en livsfortælling. Her får du mulighed for at fortælle en gruppe af de andre elever, hvem du er, hvad du er optaget af og hvad du håber at få ud af dit højskoleophold.

 Hjælp til afklaring og brug af vores kontakter

Vi har et stort netværk af gamle elever, der er godt i gang med forskellige uddannelser. Dem kan du få kontakt til, hvis du gerne vil vide mere om at læse en bestemt uddannelse. Hvis du gerne vil have lidt mere fornemmelse af et studie- eller arbejdsområde, hjælper vi gerne med at undersøge muligheden for at komme i praktik en enkelt dag på en arbejdsplads eller en uddannelse. Vi hjælper med at finde ud af, hvem du kan kontakte, men du får selv ansvaret for at ringe eller maile.

Vi hjælper også med information og optagelse

Synes du, det er en jungle at læse om uddannelsesvalg på nettet, giver vi gerne en introduktion til, hvordan man bruger forskellige uddannelsessider. Vi hjælper også gerne med at finde ud af, hvordan du bliver optaget på en uddannelse og søger ind. Vi har stor erfaring med at hjælpe elever med at søge om optagelse, skrive ansøgninger og levnedsbeskrivelser samt forberede til samtaler.

Højskolen er vejledning i sig selv

På højskolen bliver du del af et større fællesskab og du får et frirum til at afprøve kendte og nye sider af dig selv. Det er den perfekte ramme til at blive klogere på, hvordan du som menneske fungerer sammen med andre, og når du skal træffe beslutninger selv. Du vil få mange spændende samtaler med dine nye venner om, hvad der er vigtige værdier for dig og hvordan man vælger sin vej videre frem. Du er sammen med lærere på en måde, der åbner mulighed for lige pludselig at dykke ned i en snak om, hvad der er vigtigt, hvad du er i tvivl om og hvordan du takler forskellige problemer. Hos os foregår vejledning ikke på bestemte tidspunkter i lukkede rum. Du vil opleve at vejledning både kan være de samtaler, vi laver aftaler om og de snakke, der spontant opstår i timerne eller i en hyggestund om aftenen.

Ekstra vejledningstilbud

Hvis du har mange afbrudte uddannelsesforløb bag dig eller har brug for støtte til at takle problemer af forskellig art, tilbyder vi, at du kan få en fast kontaktlærer opholdet igennem.