Tilskud og økonomisk støtte til højskoleophold.

Der findes forskellige muligheder for at søge økonomiske støtte til dit ophold på Rønde Højskole. Vi hjælper dig gerne med at undersøge mulighederne, så kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Generelle støttemuligheder

Er du under 25 år og har du endnu ikke gennemført en ungdomsuddannelse, så kan du muligvis få nedsat egenbetaling. På Rønde Højskole tilbyder vi også mentorordning. Tag evt. kontakt til din UU-vejleder om at få udarbejdet en uddannelsesplan.

Hvis du er berettiget til dagpenge eller kontanthjælp, er der mulighed for at få en del af støtten med på højskole. Der er også enkelte kommuner, der yder tilskud til højskoleophold. Hør nærmere hos din kommune.

Derudover findes flere støttemuligheder for f.eks. udlændinge, flygtninge, unge ledige, ansatte i forsvaret, borgere under revalidering og omskoling samt støtte fra diverse fonde og legater

På www.hojskolerne.dk kan du finde en samlet oversigt over støttemuligheder.

Individuelt tilskud og økonomisk støtte

Alle har også mulighed for at ansøge Rønde Højskole om økonomiske støtte.

Bemærk at støtten gives ud fra en individuel vurdering og gives til elever, hvis økonomiske forhold forhindrer et højskoleophold. Årsagerne kan være arbejdsløshed, nedgang i lønindtægt, sygdom, dobbelt husholdning eller andre sociale, personlige eller økonomiske forhold.

Sådan ansøger du om individuelt tilskud

Start med at tilmelde dig her på hjemmesiden.

For at komme i betragtning til økonomisk støtte skal du sende os en motiveret ansøgning med en redegørelse for din situation indeholdende din økonomiske situation. Sammen med ansøgningen fremsender du kopier af dine to seneste årsopgørelser samt din aktuelle forskudsopgørelse. Årsopgørelser og forskudsopgørelse finder du ved at logge ind på www.skat.dk.

Ansøgning om økonomiske støtte skal samles i en email og sendes til os på mail-adressen post@rhe.dk inden kursets start. Du er altid meget velkommen til at kontakte højskolens bogholder Pia Mortensen på tlf. 8637 1955 for at få en konkret vurdering af din mulighed for at opnå individuielt tilskud.

Vejledning vedr. tilskud og økonomisk støtte

Hvis du har spørgsmål vedr. økonomisk støtte er du altid velkommen til at kontakte vores informationsmedarbejder Danny Sannem, på tlf. 2193 5680 eller på email dk@rhe.dk