Samfund & debat

Samfund & debat

I Samfund & Debat bliver du klogere på verden omkring dig gennem debat og analyse af aktuelle politiske sager og budskaber. Du lærer bl.a. at analysere og konstruere politiske argumenter og anvende dem i en debatsammenhæng vha. teorier kendt fra statskundskab.

Du skal også forsøge at forstå nogle af de dybereliggende mekanismer i os, der gør, at vi som mennesker har bestemte politiske holdninger. Sammen dykker vi dykke ned i sociologiske og psykologiske teorier og ser indad for at blive klogere på vores egen politiske identitet og andre psykologiske faktorers betydning for vores holdninger.

Samfund & Debat er faget, hvor vi tager ting fra spindoktorens værktøjskasse og lærer om, hvordan politikerne forsøger at påvirke os til dagligt. Du vil derfor blive udfordret på din kritiske sans, blive klogere på dine egne holdninger og få en bedre forståelse af sager på den politiske dagsorden.

Emner vi beskæftiger os med:

 • Politiske skalaer, Medianvælgerteori og partier
 • Argumentation og stærke vs. svage argumenter + forberedelse til debat om et emne
 • Forberedelse til debat + debat om et emne som os selvPolitisk psykologi, negativitetsbias og heuristikker
 • Politisk sociologi, partiernes historie og gruppeidentitet
 • Den klassiske debat og politisk viden: har vi holdninger eller ej?
 • Emnets saliens, emneejerskab og vælgeradfærd
 • Forberedelse til en debat om et selvvalgt emneDebat om et selvvalgt emne som et parti
 • Kandidattests, partivalgstests og meningsmålinger
 • Politiske kampagner – valgplakater, endorsements o.lign.
 • Politik i populærkultur
 • Framing og analyse af hhv. Folketingsdebat og politiske taler
 • Overværing af en partilederdebat