Rønde Højskole søger musiklærer

Drømmer du om at blive højskolelærer?

Pr. 1. november 2022 søger Rønde Højskole en engageret musiklærer, som især skal være dygtig til at spille klaver.

Din primære opgave bliver at varetage musikområdet på Rønde Højskole gennem dygtig højskoleundervisning og andre initiativer, der bringer musik og sang i spil til hverdag og fest, og du skal fra klaveret kunne lede fællessang fra højskolesangbogen.

Du skal kunne varetage undervisningstilbuddene i vores musikfag: rytmisk musik/band, kor, begynderguitar, begynderklaver, kor og fællessang, og du skal kunne se dig selv som projektansvarlig for vores teaterkoncertuge, hvor alle højskolens elever deltager og er medskabere. 

Det er en fordel, hvis du har andre fag, du kan undervise i. Det kan være etik og filosofi, eller andre af vores valgfag eller studieforberedende linjer.  

Det er afgørende at du er dygtig til at spille klaver og er glad for at synge, så du kan spille og synge for ved samlinger og andre fælles arrangementer i forbindelse med skolens hverdag og ved eksterne arrangementer. Og det er vigtigt, at du har lyst til at engagere dig i at udbrede kendskabet til højskolesangbogen og formidle glæden ved at synge.

Endvidere er det en væsentlig opgave at understøtte elevernes lyst til og mulighed for at udfolde sig i musikhusets faciliteter også i fritiden.

Som højskolelærer involverer du dig i elevernes liv, og du har hjemmelæreropgaver aftener og weekender. Derudover er der fællessamlinger, rejser, temauger, fælles planlægning med kolleger, og deltagelse i åbent hus og andre arrangementer som f.eks. Syng, Spis og Snak. Vores lærere er en aktiv og tilstedeværende del af skolens liv, og det er en fordel at bo i nærheden af skolen, da arbejdstiden kan være spredt på ugen.

Udover undervisning på de lange højskolekurser, har du også ansvar for ugekurser om sommeren.

Rønde Højskole er en almen højskole med studieforberedende linjer. Det betyder, at der er et stærkt fagligt miljø på højskolen, og at der er fokus på at inspirere højskoleeleverne til at engagere sig i forbindelse med deres videre uddannelse, men også generelt i forhold til fællesskaber f.eks. i forbindelse med foreningsliv og frivillighed. Erfaring fra sådanne områder vil være en fordel. 

Du vil på Rønde Højskole blive en del af et dygtigt og engageret lærerteam med en bred vifte af faglige kompetencer. 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men kan også blive en deltidsstilling alt efter hvilke højskolefag du i øvrigt kan byde ind med. Som højskolelærer indplaceres man efter undervisningsanciennitet på det statsligt fastsatte løntrin for højskolelærere. Se løntrin på FFD’s hjemmeside.

Ansøgning med C.V. mrk. “Musiklærer” sendes i en samlet fil snarest eller senest onsdag den.  21.september kl. 12 til hojskolejob@rhe.dk. Ansættelsessamtaler vil være i mandag den 26. september.

Der er åbent hus for interesserede mandag den 19/9 kl. 16 – 17. Alternativt kan du kontakte højskoleforstander Birgit Fuglsbjerg eller viceforstander Jeppe Jensen på tlf. 86371955 for opklarende spørgsmål.