Rønde Højskole søger en engageret musiklærer

Pr. 15. august 2018 søger Rønde Højskole en engageret musiklærer, som også er dygtig til at spille klaver.

Din primære opgave bliver at varetage musikområdet og at undervise i musikfagene, som på nuværende tidspunkt er lektioner med rytmisk musik/band, begynderguitar, kor og en sangtime. Desuden afvikles der på hvert forløb en teaterkoncert, hvor den musikansvarlige er den musikalske hovedkraft. En væsentlig opgave er at understøtte elevernes lyst til og mulighed for at udfolde sig i musikhusets faciliteter også i fritiden. Der vil med ansættelsen være mulighed for at præge udviklingen på musikområdet og på sigt redefinere vores musiktilbud.

Det er afgørende, at du er dygtig til at spille klaver, så du kan spille ved samlinger og andre fælles arrangementer i forbindelse med skolens hverdag og ved eksterne arrangementer. Og det er vigtigt, at du har lyst til at engagere dig i at udbrede kendskabet til højskolesangbogen og formidle glæden ved at synge. Øvrige fag kan i prioriteret rækkefølge være filosofi, bæredygtighed, retorik, adventure, idrætsfag eller undervisning på de studieforberedende linjer.

Stillingen kan enten være en fuldtids- eller en deltidsstilling alt efter hvilke højskolefag du i øvrigt kan byde ind med. Som højskolelærer indplaceres man efter undervisningsanciennitet på det statsligt fastsatte løntrin for højskolelærere. Se løntrin på FFD’s hjemmeside.

Som højskolelærer er det vigtigt at være en aktiv og tilstedeværende del af skolens liv, og man har udover undervisning også andre opgaver som værtsforpligtelser aftener og weekender. Derudover er der møder, samlinger, samtaler og hygge med elever, rejser, temauger, fælles planlægning med kolleger, og deltagelse i åbent hus og andre arrangementer. Det er en fordel at bo i nærheden af skolen, og vi kan evt. være behjælpelig med at finde bolig.

Rønde Højskole er kendt for sine studieforberedende linjer og tiltrækker ambitiøse og engagerede unge, som præger højskolens liv på allerbedste vis. Du vil på Rønde Højskole blive en del af et dygtigt og engageret lærerteam. Du kan læse mere om skolen, lærere, fag og arrangementer på www.rondehojskole.dk.

Ansøgning med C.V. mrk. “Musiklærer” sendes i en samlet fil til snarest eller senest torsdag den 28.6. kl. 12 til hojskolejob@rhe.dk. Ansættelsessamtaler afholdes i begyndelsen af uge 27.

Du er velkommen til at kontakte højskoleforstander Birgit Fuglsbjerg eller viceforstander Sofie Bay på tlf. 8637 1955 for opklarende spørgsmål.