Nyheder

 • Det vil være provokerende at sige tillykke til dig, der ikke kom ind, men et bump på vejen er også en mulighed for at gøre noget andet. Livet er mere end en lineær plan, som er mejslet i sten. Et bump på vejen er mulighed for at gøre sig andre erfaringer, der kan bidrage med positiv betydning for et menneskes udvikling.

 • Det vil være provokerende at sige tillykke til dig, der ikke kom ind, men et bump på vejen er også en mulighed for at gøre noget andet. Livet er mere end en lineær plan, som er mejslet i sten. Et bump på vejen er mulighed for at gøre sig andre erfaringer, der kan bidrage med positiv betydning for et menneskes udvikling.

 • Hvordan sikrer man at det studie og den karriere man vælger passer godt til det liv man vil leve? Hvordan spiller livets tilfældigheder ind på gode valg? Det har forstander Birgit Fuglsbjerg gjort sig lidt tanker om her.

Perfekthedskulturen på Rønde Højskole

Perfekthedskultur på Rønde Højskole

“Be yourself, everyone else is taken”  -Oscar Wilde

I fællestimen for nyligt var emnet perfekthedskultur. Der blev taget afsæt i et forskningsprojekt fra 2014 på CEFU Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, hvor unges trivsel undersøges gennem 3.500 ungeinterviews. CEFUs forskning er særlig interessant, fordi den tager afsæt i de unges oplevelser og dermed bidrager til en direkte forståelse af ungdomskulturen.

Det perfekte er det nye normale

Undersøgelsens konklusion er, at mange unge har det rigtig godt, men at der for nogle er udfordringer på trivselsområdet i forhold til en dominerende perfektionskultur, som kan bidrage til mistrivsel, kropsproblematikker og nogle gange ensomhed blandt unge.

Ifølge Niels Ulrik  Sørensen, som er forskningsleder på undersøgelsen, peger resultatet på to tendenser i ungdomslivet: For det første: At der er et stærkt fokus på selvet og selvkonstruktion, og for det andet: At det perfekte ofte er den målestok, som de unge måler sig selv med. Projektet konkluderer, at det perfekte er det nye normale.

Selv små valg kan opleves afgørende

Højskoleelever, som i 2019 bliver præsenteret for disse tendenser, níkker genkendende til beskrivelserne, og højskoleeleverne supplerer undersøgelsen med overvejelser om, at der i mange store og små sammenhænge er en oplevelse af, at der er meget på spil i forhold til at vælge rigtigt: De nævner eksempler på, hvordan de er meget bevidste om påklædning, når de skal møde andre, og de nævner, at det kan føles afgørende, hvilken fest de vælger at deltage i. Alt i alt får man bekræftet et billede af, at mange unge i dag er meget bevidste og reflekterede i forhold til, at selv de små valg i tilværelsen bidrager til at danne billedet af det menneske, de er. 

Undersøgelsens fremhævning af selvkonstruktion som en udfordring for unge i 2019 understøttes af højskoleeleverne på fællestimen på Rønde Højskole. De forholder sig til undersøgelsens fokus på, at nogle unge oplever livet som en kæmpe udfordring, fordi de oplever, at de skal have gennemtænkt konsekvenserne af selv små valg, således at de kan kontrollere selvkonstruktionen og være en succes.

Perfekthedskulturen kan sætte unge på overarbejde i forhold til at vælge og agere rigtigt, og dertil kommer, at nogle unge ifølge rapporten arbejder meget målrettet på optimeringsprocesser i forhold til at blive mere perfekte. Det kan dreje sig om skolen, om kroppen, om mad og motion og mange andre områder.

Perfektion og ensomhed

Undervejs i fællestimen ser vi også nogle få minutter at TV-dokumentaren: “De perfekte piger” fra 2018. Her bliver vi præsenteret for de unge pigers uhyrlige optimeringsprocesser, og vi ser, at de i virkeligheden ikke gør dem lykkeligere, men tilsyneladenden mere ulykkelige og ensomme.

Tilbage i fællestimen er der fokus på, at det er en fejltagelse at tro, at det perfekte gør mennesker mere lykkelige. Tværtimod kan det gøre mennesker mere ensomme og ulykkelige. Når vi ser os omkring i en verden af perfektion, har mennesker en tendens til at tro, at man er det eneste menneske, der har problemer, og dermed lukker vi af for muligheden for at dele vores problemer og liv med andre. 

Et interview fra Cefus forskning beretter hjerteskærende om en piges oplevelse af at være ensom og omgivet af perfekte:

Hun fortæller om det at gå på gymnasiet:

“Det er ikke et snobbet gymnasium, men det er nogen med en ordentlig baggrund og en kernefamilie og sådan noget. De har ikke problemer – og når man ikke selv har problemer, så er man heller ikke interesseret i at høre om andres, fordi man ikke rigtig kan relatere dem til sig selv. Og det er svært at stå i sådan en situation, hvor alle bare er så anderledes og så perfekte. Man kan godt snakke med de der piger, men jeg bliver aldrig en del af gruppen.” – Sanne 17 år.

Sanne på 17 år bliver et stærkt eksempel på, hvordan perfekthedskulturen fejlagtigt kan få os til at tro, at alle andre er perfekte, og den eneste, der har problemer, er en selv. Og desuden understøtter interviewet undersøgelsens konklusion i forhold til, hvordan et perfekthedsfokus kan bidrage til, at vi isolerer os som mennesker og bliver ensomme.

“Be yourself, everyone else is taken” 

I fællestimen på Rønde Højskole giver oplægget om perfekthed anledning til gode snakke om, hvordan et højskolefællesskab kan fremme, at en jagt på perfektion erstattes af andre og mere holdbare og livsfremmende værdier. Højskolens fællesskab, hvor man lever tæt sammen, og er afhængige af hinanden, opleves som en modvægt mod perfekthedskultur.  Der er tro på, at den tryghed, der ligger i at have værdi som sig selv, kan tages med ud i ungdomslivet efter højskolen.

Som afslutning på fællestimen bliver en væg dekoreret med højskoleelevernes råd i forhold til at være ung i en kultur præget af perfekthed: 

 • “Vær glad for dig selv”
 • “Du behøver intet andet end at være til. På mirakuløs vis var det netop dig, der blev født: Kræv din plads i verden”
 • “Du er god nok som du er”
 • “Stop med at sammenligne dig selv med andre”
 • “Drop sociale medier”
 • “Be yourself, everyone else is taken”  Oscar Wilde
 • “Tag på højskole”
 • “Det er bedre at have det godt indeni, end at se godt ud udenpå!”
 • “Tag på højskole!”
  “Du er smuk som du er”
 • “Tal højt om problemet, så du finder ud af, at du ikke er alene”

Tak til højskoleeleverne for inspirerende bidrag!