Læs om tidligere elevers veje til drømmestudiet:

”Jeg tager min højskole-attitude med på pædagogseminariet”

cecilie-s

Cecilie Thrane Seremet læser til pædagog på JYDSK i Århus. For hende blev opholdet på Rønde Højskole en tryg boble uden bekymringer og med tid til fordybelse.

Nyheder

Kombinér Psykologi & Pædagogik med andre relevante fag:

Idræt

dsc08407
Med os selv som forsøgskaniner afprøver vi tidernes sundhedsidealer. Du lærer, hvordan du finder, læser, tolker og anvender den nyeste viden. Læs mere her.

Adventure

_MG_5384.CR2

Forkæl dig selv med adventure. Her får du nogle helt unikke oplevelser for både krop og sjæl. Læs mere her.

PSYKOLOGI OG PÆDAGOGIK

Vil du være psykolog, lærer, pædagog, antropolog, sociolog eller socialrådgiver?

Drømmer du om at arbejde med mennesker? Vil du gerne blive fagligt udfordret samtidig med, at du har mulighed for at udforske mulighederne for uddannelse og erhverv? Linjefaget Psykologi & Pædagogik er for dig, der overvejer at arbejde med menneskers udvikling, støtte, behandling, læring eller undervisning. Her får du viden og erfaring, som er relevant for valg af uddannelser og erhverv, hvor menneskers trivsel og udvikling er i centrum.  

Psykologi & Pædagogik sætter mennesker i centrum

Sammen med de øvrige elever på Psykologi & Pædagogik udforsker du, hvordan du professionelt kan gøre en forskel for andre. Alle mennesker, voksne som børn, oplever udfordringer i deres liv. Det kan være i skolen, i hjemmet eller på arbejdspladsen eller i tilværelsen generelt. Fælles for disse udfordringer er, at de kan lindres eller afhjælpes med den rette professionelle hjælp og støtte.  

Faglig udvikling og personlig indsigt

Som elev på Psykologi & Pædagogik oplever du, at din personlige og professionelle stil bliver udviklet i takt med, at du opnår ny viden om forskellige psykologiske og pædagogiske temaer. Vi arbejder for eksempel med anerkendende pædagogik og narrativ metode, hvor du får erfaring med at lave udviklingsforløb for både børn og voksne. Du vil blive i stand til at lave iagttagelser og professionelle tolkninger på det, der sker i samværet mellem mennesker. Vi diskuterer vigtige psykologiske og pædagogiske begreber som for eksempel relationer; hvad er gode relationer, hvordan opnås de, og hvilken betydning har de?

Eksempler på fagligt indhold  

  • Personlighed & identitet. Personlighedstyper, følelser, motivation, narrativ metode, livsstadier, ledelsesteori
  • Menneskets udvikling og tilknytning. Trivsel, omsorgssvigt, spejling, arv og miljø, omsorgssvigt, traumer, samfundets udsatte, leg og motorik
  • Det sociale menneske og gruppen. Relationer, barndom, opdragelse og dannelse, ensomhed, anerkendende teori og metode, handicap, fordomme
  • Kognition, hjernen og indlæring. Hjernens opbygning, spejling og empati, læringsteori, didaktik, formidling, æstetiske læreprocesser, mentalisering
  • Psykisk sygdom. Historien, diagnoser, terapiformer

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt, så du får mulighed for at lære om begreber og teorier. Vi prøver altid teorier og metoder af og diskuterer, hvad de kan bruges til. Når vi på den måde knytter teorier og praktisk erfaring til hinanden, så får du en erfaringsbaseret fagligt dybde og overskud, som kommer dig til gavn i fremtiden f.eks på en videregåenden uddannelse eller i dit kommende erhverv.

Uddannelsesmuligheder

Psykologi & Pædagogk handler også om at få kendskab til de forskellige uddannelsesmuligheder du har, hvis du vil arbejder med mennesker. Vi besøger både institutioner og uddannelsessteder og holder spørgetimer med vejledere og studerendeh, hvor lige præcis dine spørgsmål kan blive vendt. Din tvivl og undren bliver taget alvorligt, og vi snakker om dine fremtidsdrømme. Vores ønske er, at du bliver så afklaret omkring dit studievalg som overhovedet muligt.

Gæstelærere og besøg

Ind imellem inviterer vi gæstelærere og fagfolk ind i undervisningen. Det kan fx være en folkeskolelærer, en specialpædagog eller en praktiserende psykolog. Det kan også være, at gæstelæreren er underviser eller studievejleder på en af de videregående uddannelser inden for området. Undervisning med gæstelærere giver dig indblik dagligdagen på studierne og på en arbejdsplads.

Besøg på institutioner og uddannelsessteder

Ligesom vi får besøg af gæstelærere, tager vi også selv på besøg i institutioner og på uddannelsessteder. Her mærker du på egen krop, hvad du brænder for og du får overblik over de veje i uddannelsessystemet, du kan gå for at komme til at arbejde med det, du gerne vil.

Dit skema – faglighed, kreativitet, bevægelse eller lidt af det hele?

Vælger du Psykologi & Pædagogik som linjefag, får du 8 lektioners ren psykologi og pædagogik om ugen. Resten af dit skema kan du fylde ud med mere psykologi, adventure, rejse med frivilligt arbejde, kulturmøde, konslikthåndtering, etik, guitar eller nogle af de mange andre valgfag, vi har i skemaet . Du kan selv lave mange spændende fagpakker, der alle tilføjer Psykologi & Pædagogik en masse spændende vinkler, og gør Rønde Højskole til netop dit særlige forberedelses- og afprøvningssted.

Se vores samlede fagpakke og få inspiration til, hvilke fag du vil kombinere med Psykologi & Pædagogik.

Sammen med alle dine andre erfaringer og oplevelser på Rønde Højskole vil dit studievalg blive skærpet og chancerne for et rigtigt studievalg for dig blive bedre.

Undervisere

Sofie Bay

Uddannet psykolog fra Århus Universitet. Underviser i linjefagene Psykologi & Pædagogik samt valgfagene psykologi og løb.

Sofie Bay

Pia Kierkegaard

Uddannet i kommunikation fra Aalborg universitet. Underviser i Linjefaget Psykologi & Pædagogik samt krop og bevægelse.

”Fagligt fik jeg mest ud af anatomiundervisningen på højskolen. Personligt var mit højskoleophold et af de skelsættende øjeblikke i mit liv. Jeg har mødt nogle af mine stadigvæk meget gode venner på højskolen. Det var en sjov og en sidste, på nogle områder, ubekymret tid, hvor verden stod stille i 4 måneder.”

”Jeg var utrolig glad for undervisningen på medicin/ sygeplejelinjen, hvor vi havde en utrolig dygtig medicinstuderende til lærer. Men jeg fandt også ud af, at jeg er meget andet end en skolepige, og det finder man ud af på højskole. Nu læser jeg til jordemoder, og det er drømmen. I hvert fald i udgangspunktet. Men både fødegangen og resten af systemet er alt for presset,”

Vi samarbejder med: