Læs om tidligere Pædagogik og psykologi elevers vej til drømmestudiet:

”Jeg tager min højskole-attitude med på pædagogseminariet”

cecilie-s

Cecilie Thrane Seremet læser til pædagog på JYDSK i Århus. For hende blev opholdet på Rønde Højskole en tryg boble uden bekymringer og med tid til fordybelse.

PSYKOLOGI OG PÆDAGOGIK

Prøv kræfter med fagene

Vil du være psykolog, lærer, pædagog, sociolog eller socialrådgiver?

Du drømmer om at arbejde med mennesker! Og du vil gerne udforske mulighederne for uddannelse og erhverv i teori og praksis sammen med andre i samme situation.

Linjen med psykologi og pædagogik er for dig, der overvejer at arbejde med udvikling og undervisning af børn eller voksne. Du vil få viden og erfaring, som er relevant for både uddannelse og erhverv, hvor menneskers trivsel og udvikling er i centrum.

Psykologi og pædagogik sætter mennesker i centrum
Sammen med de øvrige elever på pædagogisk og psykologisk linje udforsker du, hvordan du kan bruge dig selv som redskab til at gøre en forskel for andre. Alle mennesker, voksne som børn, oplever udfordringer i deres liv. Det kan være i skolen, i hjemmet eller på arbejdspladsen. Og nogen lider af et fysisk eller psykisk handicap. Fælles for disse udfordringer er, at vi har med mennesker at gøre. Og nogen har behov for et løft fra andre mennesker for at udvikle sig.
Du vil blandt andet møde følgende emner på pædagogisk og psykologisk linje:

 • Personlighed & identitet
  Personlighedstyper, følelser, motivation, narrativ metode, livsstadier, ledelsesteori
 • Menneskets udvikling og tilknytning
  Trivsel, omsorgssvigt, spejling, arv og miljø, omsorgssvigt, traumer, samfundets udsatte, leg og motorik
 • Det sociale menneske og gruppen
  Relationer, barndom, opdragelse og dannelse, ensomhed, anerkendende teori og metode, handicap, fordomme
 • Kognition, hjernen og indlæring
  Hjernens opbygning, spejling og empati, læringsteori, didaktik, formidling, æstetiske læreprocesser, mentalisering
 • Psykisk sygdom
  Historien, diagnoser, terapiformer

Hvad er det rigtige valg for dig?
Undervisningen er tilrettelagt, så du har mulighed for at følge dine særlige interesser. Din personlige motivation er afgørende for både hvordan undervisningen kommer til at foregå, og for hvad du kommer til at arbejde med. Du møder også gæstelærere fra de videregående uddannelser indenfor området og erhvervsfolk, som arbejder med mennesker til hverdag, så du kan få overblik over dine muligheder for uddannelse og arbejde.

Dit skema – spænding, faglighed, kreativitet eller et mix af det hele?
Vælger du psykologi og pædagogik som linjefag, får du 8 lektioners ren psykologi og pædagogik om ugen. Resten af dit skema kan du fylde ud med mere psykologi, adventure, rejseprojekt eller nogle af de mange andre fag, vi tilbyder.

Det vil være godt at kombinere linjen med: bl.a. kulturmøde, friviligt arbejde på et børnehjem i den tredje verden, konflikthåndtering, etik, lære at spille guitar… du kan selv lave mange spændende fagpakker, der alle tilføjer din pædagogiske og psykologiske linje en masse spændende vinkler, og gør det til netop dit særlige forberedelses- og afprøvningssted.

Se vores samlede fagpakke eller læs om vores forslag til, hvordan du kan kombinere psykologi og pædagogik med andre fag.

Sammen med alle dine andre erfaringer og oplevelser på Rønde Højskole vil dit studievalg blive skærpet og chancerne for et rigtigt studievalg for dig blive bedre. Læs mere om højskolelivet.

Læs om tidligere elevers vej til drømmestudiet her:

”Fagligt fik jeg mest ud af anatomiundervisningen på højskolen. Personligt var mit højskoleophold et af de skelsættende øjeblikke i mit liv. Jeg har mødt nogle af mine stadigvæk meget gode venner på højskolen. Det var en sjov og en sidste, på nogle områder, ubekymret tid, hvor verden stod stille i 4 måneder.”

PeterLæge

”Jeg var utrolig glad for undervisningen på medicin/ sygeplejelinjen, hvor vi havde en utrolig dygtig medicinstuderende til lærer. Men jeg fandt også ud af, at jeg er meget andet end en skolepige, og det finder man ud af på højskole. Nu læser jeg til jordemoder, og det er drømmen. I hvert fald i udgangspunktet. Men både fødegangen og resten af systemet er alt for presset,”

CecilieJordemoder

Vi samarbejder med:

Kombiner Pædagogik og psykologi med andre relevante fag:

Idræt

dsc08407
Med os selv som forsøgskaniner afprøver vi tidernes sundhedsidealer. Du lærer, hvordan du finder, læser, tolker og anvender den nyeste viden. Læs mere her.

Adventure

_MG_5384.CR2

Forkæl dig selv med adventure. Her får du nogle helt unikke oplevelser for både krop og sjæl. Læs mere her.

FAGBESKRIVELSE

Undervisningen på Pædagogisk/psykologisk linje

Dine interesser og din motivation er med til at bestemme, hvad der skal ske i undervisningen.

Faglig udvikling og personlig indsigt
Lige meget hvilken uddannelse du drømmer om indenfor det pædagogiske felt, kræver det, at du kan arbejde professionelt med dig selv som redskab. Derfor går din personlige udvikling og dit faglige overblik hånd i hånd med dine nye sociale erfaringer på højskolen. Du vil opleve, at din personlige stil bliver udviklet, og at du opnår ny viden om forskellige pædagogiske og psykologiske temaer. Vi arbejder for eksempel med anerkendende pædagogik og narrativ metode, og du bliver i stand til at lave udviklingsforløb for både børn og voksne. Du vil blive i stand til at lave rene iagttagelser og professionelle tolkninger på det, der sker i samværet mellem mennesker. Vi diskuterer vigtige pædagogiske begreber som for eksempel relationer; hvad er gode relationer, hvordan opnås de, og hvilken betydning har de?

Uddannelsesmuligheder
Du vil også blive præsenteret for de forskellige uddannelsesmuligheder både med besøg på institutioner, uddannelsessteder og spørgetimer med vejledere og studerende på dine drømmestudier. På Pædagogiske/psykologiske linje er der plads og tid til dig og dine spørgsmål. Du vil opleve, at din tvivl og undren bliver taget alvorligt og vi snakker om dine fremtidsdrømme. Vores ønske er, at du bliver så afklaret omkring dit studievalg som overhovedet muligt.

Undervisningen
Undervisningen er tilrettelagt, så du får mulighed for at læse om begreber og teorier. Vi vil altid prøve teorier og metoder af og diskutere, hvad de kan bruges til. På den måde lærer du teori, som sætter sig fast, og som du får erfaring med at bruge. På den måde vil du få et fagligt forspring og et overblik, som du kan bruge i din fremtid.

Gæstelærere og besøg
Ind imellem inviterer vi gæstelærere og fagfolk ind i undervisningen. Det kan fx være en folkeskolelærer, en specialpædagog eller en praktiserende psykolog. Det kan også være, at gæstelæreren er underviser eller studievejleder på en af de videregående uddannelser indenfor området. Undervisning med gæstelærere giver dig indblik dagligdagen på studierne og på en arbejdsplads.

Besøg på institutioner og uddannelsessteder
Ligesom vi får besøg af gæstelærere, tager vi også selv på besøg i institutioner og på uddannelsessteder. Her mærker du på egen krop, hvad du brænder for og du får overblik over de veje i uddannelsessystemet, du kan gå for at komme til at arbejde med det, du gerne vil.

Projektarbejde
Du vil opleve din egen interesse og motivation blive taget alvorligt gennem projektarbejde, hvor du får mulighed for at fordybe dig i din helt særlige interesse. På Pædagogisk/psykologisk linje er det vigtigt, at du involverer dig aktivt og engagerer dig i vores fælles læringsrum.

Undervisere

Sofie Bay

Uddannet psykolog fra Århus Universitet. Underviser i linjefagene Pædagogik og Psykologi, Idræt samt valgfagene psykologi og løb.

Pia Kierkegaard

Uddannet i kommunikation fra Aalborg universitet. Underviser i Linjefaget Pædagogik og Psykologi samt krop og bevægelse.