Nyheder

  • Det vil være provokerende at sige tillykke til dig, der ikke kom ind, men et bump på vejen er også en mulighed for at gøre noget andet. Livet er mere end en lineær plan, som er mejslet i sten. Et bump på vejen er mulighed for at gøre sig andre erfaringer, der kan bidrage med positiv betydning for et menneskes udvikling.

  • Det vil være provokerende at sige tillykke til dig, der ikke kom ind, men et bump på vejen er også en mulighed for at gøre noget andet. Livet er mere end en lineær plan, som er mejslet i sten. Et bump på vejen er mulighed for at gøre sig andre erfaringer, der kan bidrage med positiv betydning for et menneskes udvikling.

  • Hvordan sikrer man at det studie og den karriere man vælger passer godt til det liv man vil leve? Hvordan spiller livets tilfældigheder ind på gode valg? Det har forstander Birgit Fuglsbjerg gjort sig lidt tanker om her.

Ny underviser på Sygepleje & medicinlinjen

Højskole og fordybelse i faget sygepleje & medicin

Vi har ansat Christoffer Troelsgård, sygeplejerske med overbygning i anæstesi, til at undervise på sygepleje/medicin. Han skal sammen med garvede kræfter videreføre linjefaget og den cocktail af højt fagligt niveau, oplevelser og den refleksion, som er et vigtigt og gennemgående element på linjefaget.

Som elev på sygepleje/medicin vil du møde inspirerende højskoleundervisning og og få højskoleoplevelsen på fuld kraft. Forstander Birgit Fuglsbjerg siger om ansættelsen;

“På en højskole bliver man inspireret af fagene, af fællesskabet med lærere og højskoleelever og man bliver aldrig helt den samme, når man har været på højskole, fordi man kommer så tæt på andre menneskers liv og drømme. Derfor er det noget helt særligt, når man fordyber sig i et fag som sygepleje/medicin på Rønde Højskole. Man bliver en del af et fællesskab, som gerne vil nørde og diskutere om faglighed og liv. Og man vil blive forstyrret, inspireret eller bestyrket i sine planer og drømme om fremtiden, og hvilken forskel man kan gøre i verden som frivillig, som professionel og som menneske. Nu har vi forstærket holdet bag linjen med Christoffer Troelsgård, og vi glæder os til at følge det stærke team, som står klar til at modtage det nye elevhold 31. januar”.

Viden og værdier
Christoffer Troelsgård har en professionsbachelor i sygepleje med en overbygning i anæstesi, som han også har undervist i på Skejby. Han kommer med masser af praktisk erfaring og viden inden for anatomi, fysiologi og sygdomslære. Derudover kan Christoffer bidrage med indsigt omkring de medmenneskelige værdier i sundhedsfaget og kontakten mellem borger og professionel. Han har også arbejdet på et hospital i Sierra Leone og kan lære eleverne om både studieliv og arbejdsliv inden det sundhedsfaglige område.

Kerneområder indenfor for det brede sundhedsfaglige felt, som kroppens funktion (fysiologi) og opbygning (anatomi), undersøgelsesmetoder, sygdomslære og plejeområdet m.m. har altid været en fast og stor del af sygepleje-/medicinfaget på Rønde Højskole og bliver nu forstærket yderligere med et bredt felt at undervisere med hver deres spidskompetencer.

Inspiration, praktik og etik
Der er selvfølgelig stadig eksterne undervisere indenfor de forskellige fagområder, som jordemødre, fysioterapeuter og sygeplejersker, både studerende og færdiguddannede, der bidrager med indsigt i studievalg, studieliv, praktik og arbejdslivet som sundhedsprofessionel. Eleverne vil også opleve sundhedstests, dissektioner og suturer, besøg på Akutafdelingen og på Institut for Klinisk Medicin på Skejby Sygehus, samt deltage som figuranter i beredskabsøvelser.

På linjen diskuteres også de udfordringer og dilemmaer, man kan møde i faget som for eksempel magtforholdet mellem patient og system, teknologi og sundhed samt kvalitet i omsorg og pleje.

Nyt hold med masser af erfaring
De øvrige undervisere på linjen er Peter Eggertsen, stud. med. og Kristian Mølgaard, naturfaglig kandidat i idræt. Jeppe Jensen er underviser og koordinator på linjen.

Peter Eggertsen skal i gang med sit 10. semester på medicin og er bredt funderet inden for sundhedsområdet. Han er et direkte link til virkeligheden for eleverne både i forhold til at arbejde inden for sundhedsområdet, men også i forhold til selve studiet. Lige fra hvad det kræver at læse medicin til konkrete undersøgelsesmetoder. Peter kommer fra sin turnus i psykiatrien og begynder i foråret på sin gynækologiske turnus.

Kristian Mølgaard er naturfaglig kandidat i idræt og har i efteråret undervist i biokemi, idræt, styrke, løb og idræts- og eventlederfagene på Rønde Højskole. Kristian har stor interventionserfaring og har skrevet speciale  med fokus på muskelfysiologi og biomekanik.

Jeppe Jensen har undervist på sygepleje- & medicinlinjen på Rønde Højskole i fire år. Han har tidligere undervist på fysioterapeut-, ergoterapeut- og sygeplejeuddannelsen samt på medicinstudiet.

Nyansatte Christoffer Troelsgaard, som i sin fritid er både adventurerracer, kajakroer og friluftsmenneske, kommer også til at undervise på adventure.

Peter Eggertsen (tv.) og Jeppe Jensen (th.) er stadig at finde på sygepleje- & medicinlinjen.