Læs mere om Science & Technology her:

Science & Technology


Science & Technology er et arbejdende laboratorium, hvor du får viden om og erfaring med anvendt fysik, kemi, biologi og matematik. Læs mere her.

Læs om tidligere elevers vej til drømmestudiet her:

Augmented reality, kolonisering af Mars og mælkeplastic

Naturvidenskabsfestival 2017 på Rønde Højskole bød på robotter, marslandinger og klimaforandringer.

højskoleelever fra science & technology fremviser ny teknologi

Temaet var naturvidenskab, teknologi og etik i fremtidens verden, da Rønde Højskoles science & Technology-linje deltog i naturvidenskabsfestival 2017.

Efter et oplæg fra opfinder Finn Skaarup Jensen blev eleverne præsenteret for udvalgte naturvidenskabelige fænomener og virkemåder, samt eksempler på etiske dilemmaer og udfordringer, der knytter sig hertil. De næste to dage brugte eleverne på at studere et af fænomenerne. Enten robotteknologi med vores husrobot Nao, plastic i verdenshavene med fremstilling af mælkeplastic, kvælstofudledning fra landbruget, øget nedbør og klimaændringer med Little Bits og Lego samt marslanding – nyt computerspil med augmentet reality.

Eleverne fik til opgave at planlægge en workshop for de øvrige højskoleelever, hvor det valgte fænomen blev præsenteret både med relevant viden og færdigheder, mindst en hands-on- aktivitet og mindst en etisk problemstilling, der knytter sig til menneskers brug af den givne teknologi. Vi diskuterede etiske problemstillinger omkring en ny genteknologisk metode kaldet CRISPER og den problemstilling udviklingen rejser mht. fremtidens miljø og klima.
En uge med spændende workshops og masser af initiativ på fremtidens største udfordringer.