Kultur & samfund

Kultur & samfund

I faget Kultur arbejder vi med vores egen opfattelse af verden og andre kulturers forståelse af verden.

Formålet er at sætte os i stand til at forstå egne udgangspunkter i mødet med andre kulturer. Det er vigtigt, at vi kender til vores egen forståelse af os selv og vores fordomme om andre, før vi kan forstå andre kulturer. En uhensigtsmæssig kulturel adfærd, som vi ikke er opmærksomme på, kan føre til en situation, som ikke var tiltænkt eller forventet fra vores side.

Det er yderst relevant for de fleste, men især dig, der rejser til udlandet enten gennem skolen eller senere på egen hånd. Hverdagskultur eller kunsten at gennemskue egne kulturelle koder er vanskelig at læse sig til, for meget kultur har vi fået indlært nonverbalt og ubevidst. Skal vi lære vores egen kulturelle kodning, er vi nødt til også at lære det kropsligt og i praksis.

Overvej en gang, hvordan du hilser på andre. Denne lille, men meget vigtige indledning til et møde med et andet menneske gør vi automatisk. Vi tænker ikke over måden, vi hilser på, men der gemmer sig megen kulturel kode i situationen. En kode, som vi først bliver opmærksomme på, når vi rent faktisk udfører den eller møder andre, som hilser anderledes end vi selv gør. Faget er derfor en blanding af teoretisk og praktisk undervisning. Vi er heldige, at vi på højskolen har forskellige kulturer og derfor kan se vores egen kultur i mødet med andre. Det er både de internationale elever fra hele verden, som kan inspirere og stille spørgsmål, men nogle gange er kulturelle koder forskellige fra familie til familie og fra landsdel til landsdel.

Vi arbejder med brug af små praktiske øvelser, rollespil og film for at få synliggjort mange af de blinde pletter, vi har, når det handler om kulturel adfærd. Derudover arbejder vi med analyser og artikler, film og dokumentar, der omhandler kulturmødet.  Undervisningen foregår på engelsk.

Kalender

  1. ”Syng, spis og snak – Online” på Rønde Højskole 29. september

    september 29 - 19:30 - 20:30
  2. Åbent Hus på Rønde Højskole den 30. september

    september 30 - 17:00 - 19:00
  3. AFLYST: Elevstævne

    oktober 3 - 10:00 - 16:30