Konflikthåndtering

Vi kan alle lære at håndtere konflikter, I familien, i skolen, på arbejdet, i parforholdet.

I faget konflikthåndtering er formålet at gøre eleverne opmærksomme på konfliktens natur og de muligheder vi alle har til rådighed for at imødegå konflikternes eskalering. Vægten lægges primært på interpersonelle konflikter, men der er også udsyn til internationale og gruppekonflikter.

Gennem især teoretisk indføring samt øvelser/rollespil bibringes eleverne en basisviden om konflikters natur, udvikling og konsekvens. Øvelserne har primært til formål at afdække elevernes egne håndtering af konflikterne og derved gøre dem opmærksomme på det hensigtsmæssige hhv. uhensigtsmæssige i deres tackling af konflikter. Ofte tages der udgangspunkt i selvoplevede konflikter uden at faget på nogen måde overskrider elevernes private grænser.

Efterfølgende arbejdes der med de redskaber og metoder, der er til rådighed for enhver, der gerne vil håndtere en konflikt så den ikke eskalerer. Det drejer sig om forståelse af f.eks. analyseværkstøjer som konflikttrappen, voldsspiralen, mediation, sprog, og adfærd.

I faget arbejdes der med dokumentarfilm, rollespil, øvelser, teatersport samt fagtekster og aviser.

Kalender

  1. Åbent hus den 23. november

    november 23 - 10:00 - 15:00
  2. Åbent hus den 16. december

    december 16 - 17:30 - 20:00