Nyheder

  • Det vil være provokerende at sige tillykke til dig, der ikke kom ind, men et bump på vejen er også en mulighed for at gøre noget andet. Livet er mere end en lineær plan, som er mejslet i sten. Et bump på vejen er mulighed for at gøre sig andre erfaringer, der kan bidrage med positiv betydning for et menneskes udvikling.

  • Det vil være provokerende at sige tillykke til dig, der ikke kom ind, men et bump på vejen er også en mulighed for at gøre noget andet. Livet er mere end en lineær plan, som er mejslet i sten. Et bump på vejen er mulighed for at gøre sig andre erfaringer, der kan bidrage med positiv betydning for et menneskes udvikling.

  • Hvordan sikrer man at det studie og den karriere man vælger passer godt til det liv man vil leve? Hvordan spiller livets tilfældigheder ind på gode valg? Det har forstander Birgit Fuglsbjerg gjort sig lidt tanker om her.

Kære unge – lad ikke en virus få jer til at træffe for dårlige studievalg!

Forstander Birgit Fuglsbjerg og højskoleelever

Forstander Birgit Fuglsbjerg og højskoleelever

Og gode valg kræver selvransagelse og samtaler med mennesker, som har faglig forstand. Man skal samle erfaringer med faget, udforske sin faglige interesse og kunne se sig selv indgå i meningsfulde fællesskaber, som understøtter det menneske, man vil være.

Af Birgit Fuglsbjerg, højskoleforstander på Rønde Højskole

Den tid, vi lever i, har ikke gjort tilværelsen nemmere for de unge. Afbrudte og ændrede planer, panik over aflyste eksamener og karakterer og den uvished om fremtiden, der præger os alle er især til stede hos de unge, der står på tærsklen til alting. Men livet går ikke i stå, bare fordi samfundet gør det. Det ved de unge til overflod. Presset om at gå i gang med en uddannelse hvilker i forvejen tungt på deres skuldre. Og nu, hvor hjulene skal i gang igen, maner det til eftertanke. For lige præcis nu er det vigtigt, at de unge ikke forhaster sig sammen med alle os andre om at komme videre, videre, videre for enhver pris. 

 Der er nemlig al mulig grund til at frygte, at unge kan få truffet forhastede og dårlige studievalg under corona, fordi gode valg kræver tid. Tid til selvransagelse i forhold til, hvad der er det vigtigste, når man skal vælge studie. Er det faglig interesse, karrieremuligheder, karaktergennemsnit eller prestige? Er det arten af de fællesskaber, man kommer til at indgå i? Eller er det geografi, der bliver det afgørende for valget?

Findes det rigtige studievalg?

Selve ideen om det rigtige studievalg er også en farlig konstruktion. Jeg vil hellere tale om det gode studievalg. Og gode valg kræver selvransagelse og samtaler med mennesker, som har faglig forstand. Man skal samle erfaringer med faget, udforske sin faglige interesse og kunne se sig selv indgå i meningsfulde fællesskaber, som understøtter det menneske, man vil være. Man skal besøge uddannelsesinstitutioner og måske tale med studerende, som allerede er i gang. Det har været svært med den type samtaler i dette forår. Derfor er der en risiko for, at nogle unges studievalg er blevet en uhensigtsmæssig selvkonstruktion, som ikke er blevet afprøvet på en god og nødvendig måde.

Der er meget på spil for de unge i studievalget, set i forhold til, at det er en pejling af den fremtid og det liv de får – i et meget bredere perspektiv end blot selve studiet. Og det er her, et højskoleophold kan bidrage til et godt og meningsfuldt valg.

360 graders eftersyn på højskolen

Højskoleophold er for mange unge en væsentlig inspiration. I løbet af et halvt år på højskole er der mulighed både for at samle inspiration i forhold til fordybelse i faglighed og samarbejde med mennesker, besøge uddannelsessteder og virksomheder, udvikle meningsfulde projekter eller blive inspireret i mødet mennesker med særlig ekspertise i fag eller liv. Et højskoleophold kan være et 360 graders eftersyn på studievalget. Alt kan ske. Du kan blive mere overbevist om at dit valg er godt, du kan fortryde dit valg og du kan få inspiration til et ny og måske bedre valg. Det sker på baggrund af højskolens mulighed for at samle erfaringer gennem mødet med fag og mennesker.

Så derfor, kære unge menneske: God fornøjelse med studievalget. Tag dig den tid, du har brug for – også under corona!