Identitet og valg

Faget identitet og valg handler om at sætte sig selv i spil i forhold til den verden og de valg, vi står midt i.

Med et teoretisk udgangspunkt arbejder vi med emner som identitet, valg, krop og kultur, individ, fællesskab og livsmestring.  Vi lægger ud med at arbejde med identitet, hvor vi kigger på de fortællinger, vi har om os selv, og som vi deler med andre – hvilken betydning får de mon for vores selvbillede?  Vi kommer også til at arbejde med valg, hvor vi blandt andet kigger på spørgsmålene: Hvem styrer dig? Hvad styrer dig? Har du mønstre, som træffer valg for dig? Hvilken rolle spiller din familie for dig i forhold til at træffe valg?  

I dette fag vil vi have tiden til at blive klogere på os selv og hinanden.