Nyheder

  • Det vil være provokerende at sige tillykke til dig, der ikke kom ind, men et bump på vejen er også en mulighed for at gøre noget andet. Livet er mere end en lineær plan, som er mejslet i sten. Et bump på vejen er mulighed for at gøre sig andre erfaringer, der kan bidrage med positiv betydning for et menneskes udvikling.

  • Det vil være provokerende at sige tillykke til dig, der ikke kom ind, men et bump på vejen er også en mulighed for at gøre noget andet. Livet er mere end en lineær plan, som er mejslet i sten. Et bump på vejen er mulighed for at gøre sig andre erfaringer, der kan bidrage med positiv betydning for et menneskes udvikling.

  • Hvordan sikrer man at det studie og den karriere man vælger passer godt til det liv man vil leve? Hvordan spiller livets tilfældigheder ind på gode valg? Det har forstander Birgit Fuglsbjerg gjort sig lidt tanker om her.

I sygepleje er mennesket bag patienten lige så vigtigt som alle mulige fancy latinske ord.

Christoffer Troelsgaard højskolelærer

Hvad gør du, når du er ved at behandle ti babyer, der er syge af malaria, og pludselig løber tør for glukose? Og du i øvrigt befinder dig midt ude i den afrikanske jungle uden strøm og mulighed for at skaffe flere forsyninger? Og hvor det indfødte plejepersonale er uddannet på det, der svarer til et dansk 6. klasses-niveau?

Christoffer Troelsgaard er underviser på linjefaget Sygepleje & Medicin. Han er uddannet sygeplejerske, ekspert i at lægge IV ved hjælp af ultralyd – og optaget af at se mennesket bag ved lidelsen.

Som sygeplejerske var Christoffer Troelsgaard taget til Sierra Leone for at gøre en forskel. Og rejsen blev et vendepunkt for ham både fagligt og personligt. ”Jeg ville gerne ned og dele min viden, så jeg underviste det afrikanske plejepersonale i at lægge drop, beregne medicindoser, lave hjerte-lungeredning og sårpleje. Men jeg fik også en masse igen, blandt andet evnen til at tænke ud af boksen og komme på kreative løsninger,” fortæller han.

Men vigtigst af alt: Christoffer fik smag for at undervise. Og derfor blev han højskolelærer.

For da han pludselig stod i Afrika og  manglende glukose, fik Christoffer fat i noget sukker og gav sig til selv  at lave sukkeropløsninger, som han puttede i sonder.

”Selv når vi kan behandle en sygdom som malaria kan især små babyer stadig dø af for lavt blodsukker. Da vi løb tør for glukose, måtte vi tænke ud af boksen og komme i gang. Og vi havde kun fem sonder til alle babyerne, og så måtte vi skiftes til at bruge dem og få dem vasket ind i mellem,” fortæller han.

Sygeplejen er kernen i sundhedsvæsenet

Christoffers speciale er at lægge IV-drop ved hjælp af ultralyd. Det er især mennesker, der har meget ødelagte vener eller er svært overvægtige, der kan være svære at lægge drop på. Så kommer Christoffer og klarer ærterne ved hjælp af ultralyd – noget, han er så god til, at han underviser andre sygeplejersker i det.

Med jævne mellemrum arbejder Christoffer nemlig stadig som anæstesisygeplejerske på blandt andet Randers Sygehus for at holde sit håndværk ved lige. Ellers bliver man rusten, og det duer ikke. Især ikke, når man brænder for sit fag og rigtig gerne vil få andre til at brænde for det også. Det er nemlig derfor, Christoffer er blevet underviser: han vil gerne lære højskoleeleverne at møde patienterne velforberedte og fordomsfri.

”Jeg vil gerne vise, at sygeplejen er kernen i sundhedsvæsenet. Der er så megen dybde i dette her fag, fordi der er så mange aspekter, man skal kende til, når man arbejder med et menneske, der har brug for hjælp. Derfor vil jeg gerne, at eleverne skal blive udfordret og forstå den identitet, der er forbundet med arbejdet på et hospital. Man kommer til at møde nogle mennesker, der har foretaget håbløse valg,  men de skal lære se mennesket bag samtidig med, at de lærer alle de fancy latinske ord. Det er lige så vigtigt,” siger Christoffer. 

Fra Sierra Leone til Rønde

Oplevelserne i Sierra Leone gav også Christoffer nogle helt særlige forudsætninger for at blive en dygtig underviser: han lærte nemlig at differentiere sin undervisning, så alle får noget ud af det. Både dem, der kan en masse i forvejen og dem, der starter på bar bund. 

 ”I Afrika underviste jeg folk med meget forskellig baggrund, som har en helt anden forudsætning, men hvor det er nødvendigt at løfte det til et brugbart niveau. Generelt har mit ophold i Afrika lært mig nøjsomhed og opmærksomhed på ressourcer. På hvor lidt materielle ting betyder for vores velvære. Og på i hvor høj grad vi alle er et produkt af den kontekst, vi er vokset op i. Man skal passe på med at virke frelst, men jeg vil gerne have, at højskoleeleverne skal lære, at det sgu nok skal gå det hele,” siger han.