Hverdagspsykologi

Hverdagspsykologi

I valgfaget psykologi kommer du med på en opdagelsesrejse i det psykologiske univers. Psykologi bruges som redskab med mange perspektiver og i mange situationer. Her får du en række eksempler på emner du kommer til at beskæftige dig med:

Personlighedspsykologi

Her skal vi arbejde med personlighedens opbygning. Vi skal arbejde med identitet, altså med ”hvem vi er”, og kigge på, om/hvordan det giver mening at ”finde sig selv” og at ”arbejde med sig selv”.

Mennesket i samfundet: Udviklingstrang og præstationskultur

Vi skal arbejde med mennesket i samfundet. Hvilke diskurser præger os og hvad har det af betydning for vores velbefindende? Når Svend Brinkmann opfordrer os til at ”tage nej-hatten på” hvad mener kan så?

Diagnoser & almindelige menneskelige kvaler

Her arbejder vi med at få indsigt i de mest almindelige diagnoser. Vi skal blive skarpe på kriterierne for at få en bestemt diagnose, og sætte os ind i behandlingsmulighederne. Derudover skal vi arbejde med psykisk førstehjælp: Hvad gør du for eksempel, hvis din ven får et angst-anfald?
Vi skal diskutere: For hvornår er man psykisk syg, og hvornår gennemgår man for eksempel ”bare” et af livets udviklingstrin eller er i en svær situation? Gives der mon for mange diagnoser?

Socialpsykologi

Efter at have arbejdet med personlighedspsykologien skal vi kigge på hvem vi er, når vi er sammen med andre. Tager du mon de samme beslutninger når du er alene, som når du er i flok? Kan gruppen påvirke din adfærd? Vi stiller skarpt på hvorfor og hvordan mennesker har brug for at indgå i positive samspil med andre.

Placeboeffekter

Hvad er placebo-effekter, og hvordan kan vi anvende dem i den psykologiske og medicinske verden?
Hvis jeg tror, at jeg er syg, kan min krop så virkelig blive syg, og kan jeg omvendt få det bedre af at tænke på, at min krop som stærk og rask?