Læs om tidligere elevers vej til drømmestudiet her:

God nyhed: Syddansk Universitet udvider det alternative studieoptag

Hen over nytåret har Syddansk Universitet meddelt, at der fra nu indføres samtaler og test forud for optag af 25 % af alle bachelorstuderende på 60 videregående uddannelser.

I forvejen har Syddansk Universitet været i front med denne ordning, der har været i brug på medicin, idræt, jura, psykologi og statskundskab.

Syddansk Universitet meddeler, at ordningen indføres for at sikre de bedst match og få de rigtige studerende ind på de rigtige uddannelser.

En studerendes potentiale og engagement kan ikke nødvendigvis aflæses i karaktergennemsnit

Syddansk Universitet bliver hermed det førende universitet i forhold til at bedømme studerende på flere parametre end karaktergennemsnittet. Dermed bliver andre menneskelige kvaliteter og evner afgørende for optag på videregående uddannelser, hvilket kan betyde, at andre typer af studerende kan berige fagområderne på de videregående uddannelser. Det er vigtigt, at universiteterne optager studerende, som kan mere end blot producere gode eksamensresultater. Universiteterne bør også være tilholdssted for studerende, som ved siden af indsatsen på gymnasiet har prioriteret at engagere sig i foreningsliv, samfundsopgaver og frivillighedsprojekter, og som har valgt at prioritere levet liv og at gøre en forskel for andre sammen med studierne.

Der er brug for, at dygtige studerende engagerer sig i samfundet

Bagsiden af fokuseringen på karaktergennemsnittet som optagelsesfaktor er, at vi i Danmark får flere studerende, som skarpt har prioriteret deres indsats på studierne, og som ikke vælger at engagere sig i vores fælles samfund, fordi de vælger at samle kræfterne om det bedst mulige gennemsnit. Vi har brug for dygtige unge i frivillighedsprojekter, i idrætsforeninger, i kulturelle og politiske sammenhænge. I et dynamisk samfund er der brug for, at også de dygtige unge prioriterer engagement i vores fælles liv samtidig med, at de studerer.

Karaktergennemsnittet som eneste adgangsfaktor understøtter et individualistisk samfund

Set fra en udkigspost her på Rønde Højskole er det en glæde at følge tendensen på Syddansk Universitet. Det er ganske vist, at et meget stærkt fokus karaktergennemsnit understøtter individualismen i vores uddannelsessystem og i vores samfund. Præstationspresset i gymnasierne skaber i værste fald en ungdomskultur, som har stærkt fokus på egne præstationer, og som har ganske lidt fokus på at tage hånd om vores fælles fremtid. Vi møder superdygtige unge, som oplever at være ensomme og stressede i bestræbelserne på at kvalificere sig til videregående uddannelser. Vi har i stedet brug for unge studerende, som forholder sig til ikke bare til uddannelse og karaktergennemsnit, men til hele livet – eget og andres liv.

Der er grund til at glæde sig over udviklingen på Syddansk Universitet. Forhåbentlig følger de andrevideregående uddannelser efter.

Birgit Fuglsbjerg

Højskoleforstander på Rønde Højskole