Filosofi & etik

Vil du gerne blive klogere på, hvad du og andre mener om livet og alle de store spørgsmål? Så kan du vælge mellem følgende fag.

Filosofi
Vi prøver at forstå de store tænkere og undersøger forskellige filosofiske retninger. Du bliver udfordret til selv at tage stilling til livets store spørgsmål.

Etik og eksistens
I dette fag arbejder vi med nogle af de problemstillinger, som vi alle møder gennem livet. Vi vælger emnerne sammen og det kan føre vidt omkring: Hvorfor er sex mellem søskende forbudt? Hvilken type familieform ønsker jeg? Hvad er racisme egentlig og hvornår er en udtalelse om andre racistisk? Skal demente udstyres med en GPS? Skal vi bruge robotter i plejesektoren?

Listen er uudtømmelig, men det vigtigste er at emnerne er vedkommende for os og at vi alle får kendskab til nye perspektiver og tænkt nye tanker. Timerne er præget af oplæg og højrøstet diskussion, for det fantastiske er, at vi alle er forskellige og alle har vores egen mening. Det er denne forskellighed mellem os, der danner udgangspunktet for faget. Ingen holdning er ”den rigtige”. Alt er i spil og skal diskuteres. Og så er det jo kun spændende, hvis man lader sig overbevise af andres argumenter.

Vigtigst af alt er at du får lov til at ytre dig frit og formulere dine egne holdninger overfor dig selv og os andre i et trygt og stimulerende rum. Du kan øve dig i at diskutere og lade dig bliver klogere på dig selv. Og du kan øve dig i at blive forstyrret af dine klassekammeraters meninger. Etik og menneskeliv er et fag, der har til formål at få dig til at tænke, formulere dig, rykke og forstyrre dig.

Religion
Faget indledes normalt med en kort indføring i de grundlæggende principper, centrale begreber og tematikker indenfor de store hovedreligioner. Derefter lægges vægten på religionernes politiske, sociale og kulturelle virkning op igennem historien. Dette sker gennem tekstlæsning og oplæg.

Hvilke politiske nedslag har f.eks. jødedommen haft? Palæstinakonflikten ville være utænkelig uden at tænke jødedommens religiøst betingede krav på Israel med. På tilsvarende vis kan islams selvforståelse heller ikke tænkes bort fra konflikten. Ser vi på kristendommen kan man f.eks. nævne udviklingen af kapitalisme i det nordlige Europa som en udvikling, der er uløseligt forbundet med kristendom. Det samme gælder kvindefrigørelse og menneskerettighederne.

Religionerne har haft en voldsom indflydelse på det moderne menneskes selvforståelse, også selvom man ikke opfatter sig selv som religiøs. Helt op til i dag definerer vi os ud fra religiøse værdier, traditioner og begreber. Derfor flettes religion også med den filosofiske diskurs, og har som sådan stadig stor betydning for det moderne menneske.

Faget indebærer historiske, filosofiske og politiske aspekter op gennem historien, samt en analyse og bearbejdning af religionernes nutidige betydning for den politiske og sociale udvikling. Disse aspekter behandles primært gennem aktiv elevdeltagelse i form af oplæg og diskussion af nutidige problemstillinger.

Kultur
I faget Kultur arbejder vi med vores egen opfattelse af verden og andre kulturers forståelse af verden. Formålet er at sætte os i stand til at forstå egne udgangspunkt i mødet med andre kulturer. Det er vigtigt, at vi kender til vores egen forståelse af os selv og vores fordomme om andre, før vi kan forstå andre kulturer. En uhensigtsmæssig kulturel adfærd som vi ikke er opmærksomme på, kan føre til en situation, som ikke var tiltænkt eller forventet fra vores side. Dette er yderst relevant for de mange elever, der rejser til udlandet enten gennem skolen eller senere på egen hånd.

Hverdagskultur eller kunsten at gennemskue egne kulturelle koder er vanskelig at læse sig til, for meget kultur har vi fået indlært nonverbalt og ubevidst. Skal vi lære vores egen kulturelle kodning, er vi nødt til også at lære det kropsligt og i praksis. Overvej en gang, hvordan du hilser på andre. Denne lille, men meget vigtige indledning til et møde med et andet menneske, gør vi automatisk. Vi tænker ikke over måden, vi hilser på, men der gemmer sig meget kulturel kode i situationen. En kode, som vi først bliver opmærksomme på, når vi rent faktisk udfører den. Faget er derfor en blanding af teoretisk og praktisk undervisning.

Vi arbejder med brug af små praktiske øvelser, rollespil, film for at få synliggjort mange af blinde pletter, når det handler om kulturel adfærd. Derudover arbejder vi med analyser og artikler, film og dokumentar, der omhandler kulturmødet.  Undervisningen foregår på engelsk.