Evaluering

Værdievaluering for Rønde Højskole august 2016

Værdigrundlag:

Rønde Højskole og Efterskoles værdigrundlag bygger på et kristent menneskesyn med baggrund i den danske folkekirke.

Respekt og omsorg for andre mennesker er et omdrejningspunkt for livet på skolen og for vores syn på verden uden for skolen.

Rønde Højskole og Efterskoles skolesyn er inspireret af Grundtvigs tanker om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Gennem fællesskab og faglighed opbygger vi et særligt læringsrum, hvor hver enkelt elev får mulighed for at udvikle og afprøve sit eget livsgrundlag.

Skolens opgave er at danne og uddanne mennesker til at tage ansvar for eget liv – og for fællesskaber.

Inspiration til fremtiden

Højskolens opgave har altid været at inspirere mennesker, og med det studieinspirerende som afsæt fortsætter vi her på Rønde Højskole den tradition: Et højskoleophold er også i 2016 en øjenåbner og en livsinspiration, som kvalificerer enhver højskoleelev til at navigere i fremtiden.

I samvær, samtaler og i undervisning oplever vi, hvordan unge i høj grad er optaget af at vælge en uddannelsesvej, der giver mening for dem. Højskolelivet her på Rønde Højskole kan inspirere – både i forhold til uddannelse og senere erhverv og i forhold til livet som helhed. Vi lægger vægt på at skabe et miljø på Rønde Højskole, som giver mulighed for at afprøve holdninger og meninger, og som giver mulighed for at tage ansvar for sig selv og for det fælles.

På linjerne medicin/sygepleje, pædagogisk/psykologisk linje, journalistlinjen og teknologi/miljølinjen kommer eleverne til at arbejde med deres faglighed inden for de valgte områder. Ud over dette er en fællesnævner for linjerne, at eleverne kan reflektere over og afprøve egne værdier i sammenhæng med faglig undervisning. Den dannelsesproces bidrager med et værdifuldt perspektiv på det efterfølgende studie og arbejdsliv og kan blive et fundament for valg af livsbane.

Rønde Højskole repræsenterer med sine studieforberedende linjer et alternativ til at betragte valg af uddannelse som et ensomt og individualistisk foretagende, hvor man er sin egen lykkes smed. I fællesskabet på højskolen gives der plads til afprøvning af og inspiration til uddannelsesvalg så vel som identitetsvalg.

På Rønde Højskole evaluerer eleverne skriftligt ved afslutningen af et kursus. Desuden evalueres der mundtligt i ganggrupper og i forbindelse med undervisning. Lærergruppen evaluerer mundtligt på lærermøder.

I forbindelse med værdigrundlagets beskrivelse af, at Rønde Højskole og Efterskoles skolesyn er inspireret af Grundtvigs tanker om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, har vi i den skriftlige elevevaluering fået eksempler på, hvor eleverne har mødt dette. De nævner i flæng: Samtalecafe, højskolesange, foredragsarrangementer på skolen, perspektivering i undervisningen, debatter og diskussioner i undervisningen, mødet med filosofiske vinkler på livet, forskerdøgn, samlinger.

Samlingerne beskrives generelt som hyggelige og gode, mange fremhæver oplevelsen af at synge sammen og nogle fremhæver nogle rigtigt spændende og ekscentriske oplæg. Andre fremhæver, at også eleverne har været i spil i forhold til at inspirere med oplæg på samlinger.

På spørgsmålet om eleven er blevet inspireret på sit højskoleophold svarer næsten alle i bedste kategori: I høj grad.

Det vigtigste, som eleverne har fået med fra højskoleopholdet:

I værdievalueringen har eleverne svaret på spørgsmålet: Hvad er det vigtigste, du har fået med fra højskoleopholdet?

Et udpluk af svarene er:

 • Et mere åbent udsyn og en større grad af tillid til mine medmennesker.
 • En tro på, at tingene nok skal gå – også selvom de ikke går lige efter mit hoved.
 • Point til kvote 2
 • At jeg helt sikkert skal være sygeplejerske.
 • Sammenholdet
 • Energi og selvtillid.
 • Kammeratskabet
 • Har lært mig selv bedre at kende.
 • Fået gode værktøjer til mine studier
 • Lært at respektere andre mennesker

Og på spørgsmålet om, hvad højdepunktet har været, nævnes en bred vifte af oplevelser:

 • Tur til Albanien
 • God undervisning
 • Sene aftener i dagligstuen, hvor vi har snakket om løst og fast.
 • Overnatning under åben himmel
 • At man kan sammensætte sit eget skema og få undervisning i det, man ønsker.
 • Klatretur til Norge
 • Besluttet, at jeg vil være journalist.

Det kan være svært at konkludere på de forskellige beskrivelser fra eleverne og de aftryk, som opholdet har sat, og som de selv har sat på fællesskabet. Udsagnene kan tages som et udtryk for, at faglighed, fællesskab og dannelse er i et samspil på Rønde Højskole, og de særlige oplevelser som højskoleeleverne enkeltvis refererer til, beskriver i individperspektiv den enkeltes oplevelse af livsoplysning på Rønde Højskole.

Forskellige elevtyper:

Flere elever nævner betydningen af at have mødt mange forskellige elevtyper på højskolen: Elevgruppen på højskolen består primært af danske unge som har gennemført en ungdomsuddannelse typisk en gymnasial uddannelse, og som tager på højskolen inden de endeligt vælger videregående uddannelse. Desuden er der unge på pit-stop, som er bremset op på videregående uddannelse for at overveje et retningsskifte.

En mindre gruppe har ikke gennemført en ungdomsuddannelse endnu. De bruger højskoleopholdet til a blive inspireret til næste skridt.

Og endelig af en gruppe internationale elever, der kommer for at lære dansk sprog og kultur og for at opleve en dansk højskoletradition. Flere af disse unge har allerede en uddannelse på bachelorniveau.

Samlet set er det en elevgruppe med mange ressourcer og en stor grad af forskellighed. Denne kombination giver i sig selv et fællesskab med rig mulighed for gensidig inspiration og med stor sandsynlighed for, at den enkelte højskoleelev bliver udfordret og inspireret i mødet med de andre.

En international elev skriver eksempelvis: Culture class has been so excited for me, because I have learned a lot about danish culture (food, music, game, life)

På baggrund af elevernes mundtlige og skriftlige evalueringer samt evalueringssamtaler i lærerkollegiet – også i forhold til værdigrundlagets betydning for tilrettelæggelse og valg i forbindelse med undervisning og samvær – arbejder vi på Rønde Højskole videre med at udvikle på samvær og undervisning med henblik på højskoleelevernes aktive deltagen i livet på højskolen og livet i særdeleshed.

September 2016 Birgit Fuglsbjerg