Etik & Eksistens

Etik & eksistens

I etik og eksistens arbejder vi med nogle af de problemstillinger, vi alle møder gennem livet. Vi vælger emnerne sammen, og det kan føre vidt omkring: Skal demente udstyres med robotter? Har vi et moralsk ansvar overfor naturen? Og hvis ja, hvordan er man så moralsk ansvarlig overfor en sten? Er der en grænse for, hvad man må klæde sig ud som? Og må forældre sætte en GPS-tracker i deres børns mobiltelefon? Listen er uudtømmelig, men det vigtigste er, at emnerne er vedkommende for os, og at vi alle får kendskab til nye perspektiver og får tænkt nye tanker.

Vi forholder os til alt fra presseetik til aktiv dødshjælp, og det helt særlige er, at vi alle er forskellige og har vores egen mening. Det er denne forskellighed, der danner udgangspunktet for faget. I faget kan du øve dig i at kvalificere dine argumenter, og du får mulighed for at ytre dig frit og formulere dine holdninger i et trygt rum. Noget at det vigtigste i faget er samtidig, at du bliver udfordret på dine egne holdninger. Måske skal du i en time påtage dig en bestemt holdning, som du skal argumentere for, selvom du faktisk er uenig. Hvad gør en sådan oplevelse ved dig? Måske bliver du overbevist, eller måske bliver du endnu mere sikker på din egen holdning?

Faget indledes med en introduktion til grundlæggende etikteori, som du kan bruge løbende, når du skal analysere dine egne og andres argumenter. Du får skærpet din evne til at aflæse, hvad det er for en kontekst du taler ud fra og ind i, og måske får du pludselig øjnene op for, hvorfor du forstår verden som du gør. I etik og eksistens er der altid fuld gang i diskussionerne, og det er noget af det, der gør netop dette fag helt særligt.