Business & Economics

Business & Economics på Rønde Højskole er linjefaget for dig, der er optaget af staters, virksomheders og organisationers aktiviteter i en globaliseret verden. Linjen giver dig et solidt fundament for at vælge og søge optagelse på uddannelser indenfor f.eks. økonomi, ledelse, samfund eller forretningsudvikling.

Business & Economics på højskole

På linjefaget Business & Economics møder du andre unge, der ligesom dig er optaget af samspillet mellem økonomi, forretning og politik. Måske har du planer om en uddannelse, f. eks. på CBS eller BSS på Aarhus Universitet, med sigte på en karriere indenfor erhvervslivet, offentlige institutioner eller måske en verdensomspændende NGO.

– Hvad er et højskoleophold?

Økonomisk og samfundsmæssig forståelse

På linjefaget Business & Economics arbejder vi med de samfundsøkonomiske og erhvervsøkonomiske dimensioner i det globale samfund. Gennem temaer omkring politik, økonomi, globalisering og ledelse undersøger vi områder, som perspektiveres til den historie og det samfund, som vi alle er en del af.

Vi  analyserer og diskuterer økonomiske og politiske modellers muligheder og udfordringer, og du får indsigt i, hvordan forskellige økonomiske perspektiver og ideologiske tilgange har og har haft en afgørende betydning for menneskers liv og samfund gennem tiden.

Gennem teori og praksis bliver du klogere på dig selv, dit eget liv og på dine muligheder for at være med til at påvirke den fremtidige økonomiske udvikling og diskurs til gavn for samfundet samtidig med, at du bliver bedre rustet til at navigere i debatten omkring økonomi og samfund.

Business & Economics på Rønde Højskole

Eksamensfri undervisning med udsigt og indsigt

I den eksamensfri undervisning på Business & Economics kan vi komme langt rundt, så du får en bred forståelse for den komplekse virkelighed, vi opererer i økonomisk og samfundsmæssigt. Vi søger inspiration og fordybelse og laver projekter inden for nogle overordnede emner:

 • Økonomi- og krisestyring
 • Globalisering og internationale strømninger
 • Strategi og ledelse
 • CSR og økonomi
 • Politik og samfundsøkonomi
 • Vælgeradfærd og populisme
 • EU og andre internationale samarbejder

Business og økonomi – i den virkelige verden

Overalt i vores samfund sidder træffer mennesker i virksomheder og institutioner hver dag store beslutninger, der har konsekvenser for medarbejdere, ejerkredsen, borgerne og samfundet omkring dem.

Vi skal ud og tale med nogle af dem og undersøge hvilke faktorer, der spiller ind på beslutningerne samt hvilke kompetencer og værdier, der skal i spil til for at skabe fremtiden. Vi vil diskutere eksisterende organisations- og forretningsmodeller og på højskolevis forsøge at komme med bud på, hvordan fremtidens erhvervsliv og offentlige organisationer kan løse nogle af de problemstillinger, som både nær og fjern fremtid vil bringe os.

Business & Economics på Rønde Højskole

Projektledelse og Entreprenørskab

I januar får du som elev på forårsholdet eller efterårsholdet også adgang til vores højskolekursus i Projektledelse og Entreprenørskab. Kurset er tilrettelagt i samarbejde med Aarhus Universitet og berører emner som personlig indsigt, teambuilding, kreativitet, idéudvikling, prototyping, design og præsentationsteknik.

Læs mere om Projektledelse og Entrepenørskab

Erfaring til optagelse på kvote 2

Mange videregående uddannelser har højskoleophold på listen over relevante erfaringer til en kvote 2-ansøgning. Et højskoleophold på Rønde Højskole med linjefaget Business & Economics byder på både menneskelige og faglige oplevelser, der ruster dig særligt til optagelse på de videregående uddannelser, som beskæftiger sig med lignende fagområder.

Den gode motiverede ansøgning

Som elev på Business & Economics får du masser af relevant erfaring, som du kan fremhæve i en motiveret ansøgning. Som en del af linjefaget og det samlede højskoleophold har du mulighed for at få vejledning, rådgivning og sparring til din motiverede ansøgning. Du skriver naturligvis ansøgningen selv, men vores mange års erfaring kan kvalificere indholdet, så din motivation står skarpt og der er fokus på dine mest relevante erfaringer.

Kombinér med andre højskolefag

Ved siden af Business & Economics kan du vælge en masse andre fag:

Se alle valgfag og skemaet her

 • Grøn hverdag

 • Brætspil

 • Glas

 • Folkesundhed

 • Filosofi

 • Etik & eksistens

 • Escaperoom

 • Band

 • Billedværksted

Vil du vide mere?

Underviser

Steffen Tornberg højskolelærer Rønde Højskole

Steffen Tornbjerg

Steffen er cand.scient.pol fra Aarhus Universitet BSS og har tidligere arbejdet på ambassade, i en NGO og i et ledelsessekretariat.

Vil du vide mere?

Vi samarbejder med: