Nyheder

  • Det vil være provokerende at sige tillykke til dig, der ikke kom ind, men et bump på vejen er også en mulighed for at gøre noget andet. Livet er mere end en lineær plan, som er mejslet i sten. Et bump på vejen er mulighed for at gøre sig andre erfaringer, der kan bidrage med positiv betydning for et menneskes udvikling.

  • Det vil være provokerende at sige tillykke til dig, der ikke kom ind, men et bump på vejen er også en mulighed for at gøre noget andet. Livet er mere end en lineær plan, som er mejslet i sten. Et bump på vejen er mulighed for at gøre sig andre erfaringer, der kan bidrage med positiv betydning for et menneskes udvikling.

  • Hvordan sikrer man at det studie og den karriere man vælger passer godt til det liv man vil leve? Hvordan spiller livets tilfældigheder ind på gode valg? Det har forstander Birgit Fuglsbjerg gjort sig lidt tanker om her.

Business & Economics er navnet på Rønde Højskoles nye linjefag

Højskoleelever på Rønde Højskole

Business & Economics på Rønde Højskole

På Rønde højskoles nye linjefag Business & Economics skal eleverne arbejde med værdier, ideologier og ansvar for de store globale sammenhænge.

I en globaliseret verden med fokus på bæredygtighed er det ikke længere nok for ledere, politikere og økonomer at præsentere vækst og grønne tal på bundlinjen. Der er behov for at tænke bredere, forstå nye sammenhænge, arbejde med sig selv og sine værdier på en ny måde og, for nu at bruge et aktuelt begreb, udvise samfundssind. Værdier, som erhvervslivet efterspørger, og som højskolerne i høj grad repræsenterer.

Det er vigtigt, at det nye linjefag tager højde for de mange udfordringer og kompleksiteter, der er forbundet med økonomi og samfund – men også, at det tager udgangspunkt i den virkelige verden, som organisationer og virksomheder navigerer i.  En verden, der i kølvandet af finanskrisen tilbage i 2008 samt covid-19 dels er forandret og dels har gjort os alle opmærksom på vores afhængighed af de strukturer, vi har bygget samfundet op omkring.

”Faget kommer til at handle om at analysere og diskutere forskellige økonomiske og politiske modellers muligheder og udfordringer og om at forstå, hvordan forskellige økonomiske perspektiver og ideologiske tilgange har en afgørende betydning for menneskers liv og samfund gennem tiden. Vi vil gerne inspirere vores elever til at blive klogere på historien, på sig selv og på muligheden for at være med til at forme fremtiden,” siger højskoleforstander Birgit Fuglsbjerg.

Fokus på den virkelige verdens udfordringer

Det er vigtigt, at det nye linjefag tager højde for de mange udfordringer og kompleksiteter, der er forbundet med økonomi og samfund – men også, at det tager udgangspunkt i den virkelige verden, som organisationer og virksomheder navigerer i.  En verden, der i kølvandet af finanskrisen tilbage i 2008 samt covid-19 dels er forandret og dels har gjort os alle opmærksom på vores afhængighed af de strukturer, vi har bygget samfundet op omkring.

”Hver dag træffer de politiske institutioner og økonomiske magthavere store beslutninger, der har store konsekvenser for samfundet omkring dem. Derfor er det vigtigt at tale med dem og undersøge hvilke faktorer, der spiller ind på beslutningerne og hvilke kompetencer, der skal til for at lykkes med ledelse af organisationer nu og i fremtiden. Men vi vil bestemt også udfordre de eksisterende organisations- og forretningsmodeller og komme med bud på, hvordan fremtiden kan se ud. Og her har de unge utrolig meget at byde ind med, både i form af visioner og konkrete ideer,” siger Birgit Fuglsbjerg.

Brug for de unges idealisme

Undervisningen på Business & Economics kommer til at dække blandt andet økonomi- og krisestyring , globalisering og internationale strømninger, strategi og ledelse, CSR og økonomi, politik, EU og andre internationale samarbejder samt projektledelse og entreprenørskab. Ikke alle er typiske, klassiske højskolefag. Alligevel satser Birgit Fuglsbjerg på, at netop den profil vil tiltrække unge med planer om at kombinere en interesse for det samfundsfaglige med alt det, højskolen har at byde på.

”Vi oplever jo, at de unge i høj grad er opmærksomme på, at ansvarlighed er forudsætningen for økonomisk styring og på, at man kan indrette et samfund på mange måder. De er ikke bange for at tænke nyt og udfordre det eksisterende, og de har i høj grad værdierne og fællesskabet på dagsordenen. Vi kan ikke bare vækste bevidstløst uden omtanke for konsekvenserne, og vi kan heller ikke sætte samfundet i stå. Samfundet har kraftigt brug for den idealisme, energi og fokus på det fælles, som højskoleeleverne kommer med, og jeg glæder mig meget til at se de løsninger, de kommer til at tegne,” siger Birgit Fuglsbjerg.

Linjefaget Business & Economics udbydes på Rønde Højskole fra januar 2021. Læs mere om Business & Economics indhold her.