Nyheder

 • Det vil være provokerende at sige tillykke til dig, der ikke kom ind, men et bump på vejen er også en mulighed for at gøre noget andet. Livet er mere end en lineær plan, som er mejslet i sten. Et bump på vejen er mulighed for at gøre sig andre erfaringer, der kan bidrage med positiv betydning for et menneskes udvikling.

 • Det vil være provokerende at sige tillykke til dig, der ikke kom ind, men et bump på vejen er også en mulighed for at gøre noget andet. Livet er mere end en lineær plan, som er mejslet i sten. Et bump på vejen er mulighed for at gøre sig andre erfaringer, der kan bidrage med positiv betydning for et menneskes udvikling.

 • Hvordan sikrer man at det studie og den karriere man vælger passer godt til det liv man vil leve? Hvordan spiller livets tilfældigheder ind på gode valg? Det har forstander Birgit Fuglsbjerg gjort sig lidt tanker om her.

Angsten for forkerte valg

Højskolelærer Kirsten Petersen (venstre) og forstander Birgit Fuglsbjerg (højre)

Birgit

Et forkert valg kan få negative konsekvenser for resten af livet! Sådan udtrykte en højskoleelev sig for nyligt, da samtalen drejede hen på valg af videregående uddannelse.

Hun er ikke alene med en fornemmelse af, at et forkert valg kan få afgørende betydning i forhold til, om man lykkes som menneske. Med en sådan tænkning som afsæt, kan valget af uddannelse opleves som et stærkt og ubehageligt pres. På Rønde Højskole vil vi gerne  være med til at ændre den oplevelse og gøre arbejdet med at vælge til en inspirerende proces, hvor troen på fremtiden og mulighederne får plads.

Ændring af tænkning

Vi har derfor oprettet et nyt valgfag: Identitet & valg. Faget rammer ind i netop de overvejelser, som mange unge har omkring livsforhold og valg. Hvordan kan man træffe et godt valg? Hvad er et godt valg? Kan man vælge forkert? Det kan dreje sig om valg i forhold til uddannelse og studier, valg af livsform og valg i forhold til krop, køn og kultur og mange andre forhold.

I faget spejler højskoleeleverne sig i hinanden. Som mennesker lærer vi og udvikler os i en social kontekst, og højskolen er et eksperimentarium for meninger, holdninger, drømme og forestillinger om fremtiden. Vi bliver til som mennesker i et samspil med hinanden, og i undervisningen får eleverne lejlighed til at inspirere, udfordre og afprøve sig selv og hinanden i samtalen om identitet: 

Højskoleeleverne møder i faget tidsaktuelle strømninger, teoretiske perspektiver og menneskelige fortællinger, som giver stof til dybe overvejelser og gode samtaler. Samtalerne tager afsæt i spørgsmål, der kan lede til selvrefleksion, men også inspiration fra andres overvejelser, således at man måske kan se og forstå sig selv i en bredere sammenhæng og opdage muligheder og måske også begrænsninger, man ikke før havde set. Samtalespørgsmålene kan lyde: 

 • Hvem er du? 
 • Er du den samme altid?
 • Hvem drømmer du om at blive?
 • Hvem og hvad  inspirerer dig i dine valg? 
 • Hvad betyder fællesskaber for dig? 
 • Hvem vil du være?

Kan en højskoleelev spejle sig i en 65-årig?

Efter flere runder af samtale mellem højskoleeleverne fik vi lyst til at tale med nogle andre. Og her i november inviterede vi gæster fra lokalsamfundet, som alle var over 65 år. Det var venner af højskolen, som velvilligt  stillede op til kaffe og samtale om identitet og valg, og højskoleeleverne var klar med spørgsmål:

 • Er du blevet den, du vil være?
 • Hvilke afgørende øjeblikke får du øje på, når du kigger tilbage på dit liv?
 • Hvordan har du haft det med de svære valg?
 • Hvad kan man gøre for at sikre, at det bliver et godt valg, man træffer?
 • Har du gode råd, som du gerne vil give videre til os, der er unge i dag?

Dagligstuen blev fyldt at væsentlige samtaler den formiddag. Og da jeg talte med højskoleeleverne bagefter, forstod jeg, at samtalerne havde gjort stort et indtryk:  

“Det var livsbekræftende at møde en, der har levet det meste af sit liv, og som kan give gode råd om valg med ro i sindet. Det puster en velkommen ro ind i vores ellers så stressede syn på job, karriere og livet generelt. Jeg tænker helt sikkert, at vi ikke behøver at have så travlt med at nå mest muligt. Der er ingen præmie til den, der når mest i den sidste ende alligevel.”

“En af dem jeg snakkede sagde: ‘Man træffer et valg – så går man “all in” på det valg – hvis det ikke dur – så træffer man et nyt’ . Det, synes jeg, var et godt råd.”

“Vi havde blandt andet en snak om de nye muligheder, som livet hele tiden byder på. Så nu er jeg  på en måde ikke helt så nervøs for at vælge forkert ”

“En af gæsterne sagde til mig: ‘Tænk på livet lidt som en rodekasse med mange muligheder i stedet for den helt perfekte forestilling om, hvordan livet bør være.’ Så det vil jeg prøve at gøre. ”

Det er muligt at skifte kurs.

Flere elever var overraskede over, at mange af gæsterne fortalte om, hvordan de havde truffet valg, som viste sig ikke at være holdbare. Både i karriere, uddannelse og privatliv. Eleverne gengav fortællinger om, hvordan kursen var blevet lagt om pga. forelskelser, fyringer, graviditet, dødsfald, flytninger eller mangel på mening. Ofte forhold, som ingen kunne forudse. Og alligevel sad gæsterne der en onsdag formiddag og var godt tilfreds med deres liv. Den del af beretningerne blev en øjenåbner for mange højskoleelever. Livet kan planlægges, men hvordan det udfolder sig, ved vi ikke.