Almene linjer

De almene linjer er din mulighed for at fordybe dig og finde inspiration i et eller flere større fagområder ved siden af din studieforberedende linje, som i sig selv fylder ca 1/3 af ugeskemaet. En almen linje kan på den måde tone din faglighed i løbet af højskoleopholdet i en bestemt retning.

En almen linje består enten af et større eller flere mindre valgfag.

På højskolebeviset, som du modtager efter endt højskoleophold, vil det også fremgå, hvis du har haft en almen linje. Det kan være en god dokumentation hvis du for eksempel har lyst til at trække på dine højskoleerfaring i en fremtidig jobansøgning eller en ansøgning om optagelse på en uddannelse via kvote 2.

Du kan nemt kombinere en almene linje med en studieforberedende linje og med flere af vores ca. 40 forskellige valgfag.