Læs om tidligere elevers vej til drømmestudiet her:

Intensive læringsforløb for unge!

Vi glæder os rigtig meget til at være med til at udvikle intensive læringsforløb for unge!

Folkehøjskolerne i Danmark har modtaget en bevilling på 8 millioner kroner de næste 4 år, og herefter to millioner kroner årligt. Tanken er at skabe gode og frie vilkår for skoleformens udvikling. Midlerne skal gå til at udvikle og afvikle intensive læringsforløb – navnlig for udsatte unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse, herunder unge med anden etnisk herkomst.

Kulturminister Mette Bock siger:
”Med satspuljeaftalen har vi sikret, at højskolerne kan udvikle og afholde intensive læringsforløb målrettet udsatte unge. Samtidig videreføres støtten til Get2Sport, der understøtter og udvikler foreningsidrætten i de udsatte boligområder. Det bidrager til integrationsindsatsen i Danmark. Det er rigtig gode projekter, der hjælper udsatte unge ivores samfund, og som jeg glæder mig over, at det er lykkedes at finde penge til.”

På Rønde Højskole har vi budt ind på projektet og glæder os til at skabe resultater og mening for unge, der har brug for et løft.

https://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/32-mio-kr-til-udsatte-unge-paa-hoejskolerne-og-til-integrationsprojektet-get2sport-paa-satspuljen/1/1/