Læs om tidligere elevers vej til drømmestudiet her:

Indkaldelse og dagsorden til Repræsentantskabsmøde

På Rønde Højskole og Efterskole den 20. april 2017 kl. 16-20 i foredragssalen

Program:

Kl. 16.00 Kaffe og mødet starter

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af indkaldelsen og dagsorden
3. Bestyrelsens beretning jævnfør årsrapporten
4. Forstanderens beretning jævnfør skriftligt supplement til årsregnskabet
5. Godkendelse af revideret regnskab
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg til bestyrelsen:

Lars Juul-Madsen
Trine Hinchely Harck

(begge modtager genvalg)

7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 16. april.
9. Eventuelt

Kl. 17.00 går vi til dagens meget interessante oplæg:

Foredrag med titlen ”Pædagogik og dannelse i de frie skoler”, ved Brian Degn Mårtensson, pædagogisk filosof, forfatter og foredragsholder.

Kl. 18.30 Spisning og samtale om oplægget i klasse C/D
Kl. 19.00 Spørgsmål og opsamling v. Brian Degn Mårtensen
Kl. 19.30 Kaffe og afrunding
Kl. 20.00 Farvel og tak for i dag.

Med venlig hilsen

Bitter Langebjerg Rasmussen

Formand